DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU MKIDN INFRASTRUKTURA KULTURY

Drodzy Widzowie! Niedawno informowaliśmy, że w dniu 31.07.2019 została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Opolskim Teatrem Lalki i Aktora, dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach realizacji niniejszego zadania, Opolski Teatr Lalki i Aktora zakupił urządzenia akustyczno-oświetleniowe, tym samym wyposażając Małą Scenę Teatru w nowoczesny technologicznie sprzęt.

 

Sprzęt został już zamontowany – i tak jak obiecywaliśmy – zdecydowanie podniósł jakość technologiczną naszych spektakli. I Wy także zobaczycie i usłyszycie różnicę! Dlatego tym bardziej zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 570 000 zł, z czego kwota dofinansowania ze strony MKiDN to 450 000 zł.

 

INTERNETcdr