AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU „ANIMA(K)CJE”

animakcje

9.05.2019 (czwartek) godz. 10:00 i 12:00
Scena Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Targowa 12

„ANIMA(K)CJE”
 
opieka artystyczna:
prof. Piotr Damulewicz, prof. dr hab. Marta Rau, dr Jacek Dojlidko, mgr Magdalena Dąbrowska, mgr Mateusz Smaczny
 

Pokaz etiud, przygotowanych przez studentów I roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, z przedmiotów: podstawy sztuki animacji, gra aktora marionetką oraz aktora przedmiotem.

 

Prezentacja ta stanowi przegląd dokonań studentów, ale też wgląd w metody pracy, które służą nie tylko wprowadzeniu ich w świat teatru ożywionej formy, ale przede wszystkim rozbudzeniu ciekawości wobec świata rzeczy, możliwości wyrażania się poprzez formę. Etiudy nie mają charakteru „szkolnych” wprawek; to działania twórcze, często o charakterze laboratoryjnym, będące w pierwszej kolejności pretekstem do dyskusji, dla widzów zaś stanowiące interesujący przykład eksperymentów twórczych, poszukiwań i inspiracji, które stanowią podwaliny przyszłych dzieł teatralnych.

 

czas trwania spektaklu: 50 minut
wiek odbiorców: bez ograniczeń
cena biletu: 10 zł