PANEL DYSKUSYJNY – KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE TEKSTY NA SCENACH LALKOWYCH

ptak

8 maja 2015, piątek, godz. 12.45
Scena na Piętrze Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
wstęp wolny

 

Festiwal, podczas którego prezentowane są najciekawsze spektakle lalkowe powstające w kraju, jest idealną okazją do podjęcia pogłębionej dyskusji na temat nurtów i tendencji rozwojowych współczesnego teatru formy. Spotkania specjalistów danych dziedzin będą miały charakter otwartych rozmów, w ramach których, poprzez pryzmat danego zagadnienia, omawiane będą nie tylko festiwalowe prezentacje, ale również podjęta zostanie próba szerokiego spojrzenia na całokształt polskiego teatru lalek.

 

KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE TEKSTY NA SCENACH LALKOWYCH
Prowadzenie: dr hab. Halina Waszkiel, Karol Suszczyński

dyskusja połączona z promocją książki dr hab. Haliny Waszkiel pt. „Dramaturgia polskiego teatru lalek”
 

dr hab. Halina Waszkiel – Adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). Specjalność: dramaturgia teatru lalek oraz dramat i teatr XIX wieku. Autorka monografii „Stanisław Bogusławski” (2010), „Dramaturgia polskiego teatru lalek” (2013) oraz „Trudne lata. Teatr warszawski 1815-1868” (w druku), a także esejów i recenzji publikowanych w „Teatrze Lalek”, „Teatrze”, „Dialogu”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru oraz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

 

Karol Suszczyński – absolwent wydziału Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Sztuki Lalkarskiej na Akademii Teatralnej w Białymstoku, gdzie pracuje obecnie na stanowisku asystenta przy zajęciach z historii i dramaturgii teatru lalek. W Instytucie Badań Literackich PAN przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą lalkowości dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Współpracuje z czasopismami „Teatr Lalek”, „Scena” i portalem „Teatr dla Was”. Interesuje się lalkowymi inscenizacjami tekstów pisanych z myślą o teatrze dramatycznym. Od lat związany także z redakcją programów dziecięcych TVP (obecnie TVP ABC).