WARSZTATY SCENOGRAFICZNE PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI

GRAFIKA

Artystyczno-scenograficzne warsztaty adresowane są do grupy dzieci i młodzieży, która w ramach zajęć będzie tworzyć scenografię makietową inspirowaną wybraną opowieścią z motywem wędrówki bohatera.
Elementy składowe scenografii, kreowane będą na podstawie wybranej palety barw i motywów występujących w bajce.

 

Uczestnicy zaanimują fragmenty kolejnych scen opowieści z uwzględnieniem kompozycji plastycznej, światła, oraz rytmu etiud. Następnie nagrają nieme scenki, które ostatecznie złożą się na film ukazujący animowane efekty pracy uczestników połączone z czytaniem bajki, która była inspiracją. Efektem warsztatów – filmem – podzielimy się z Widzami – i opublikujemy w sieci, by każdy mógł zobaczyć efekt twórczych prac dzieci i młodzieży.

 
Warsztaty będą dla uczestników piękną, artystyczną przygodą, rozwijającą ich pasje i umiejętności. A w tajniki scenografii wprowadzać uczestników będą: reżyserka Dorota Bator i scenografka Katarzyna Bublewicz.
 
Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni podopieczni Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, która prowadzi świetlice (Placówki Wsparcia Dziennego), pomagające rozwijać dzieciom i młodzieży swoje twórcze umiejętności.

 

miejsce organizacji wydarzenia: sala Placówki Wsparcia Dziennego „PROMYK”
odbiorcy: Podopieczni Fundacji