LATO W TEATRZE + 2016 – ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

Już po raz 6. w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora odbędą się artystyczne warsztaty LATO w TEATRZE. Do wspólnego artystycznego działania zapraszamy wraz ze Stowarzyszeniem Opolskie LAMY i niezmiennie z Młodzieżowym Domem Kultury!

 

1 organizatorzy lato W T

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Lato w Teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie idei pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla pedagogów teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 9. edycji programu dofinansowanie otrzymały 44 ośrodki z całej Polski 21 organizacji pozarządowych i 23 samorządowych instytucji kultury.

Podobnie jak rok temu, został wydzielony moduł Lato w teatrze + przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Ich zadaniem jest wspólna realizacja projektu z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. W tym module przyznane zostały dofinansowania dla 11 ośrodków.

W tegorocznym programie weźmie udział ponad 1500 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

 

LATO W TEATRZE 2016 organizują:

LATO W TEATRZE +

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach + Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski (Kielce), Wrocławski Teatr Lalek + Galeria ArtBrut (Wrocław), TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych + Fundacja Sztuki „Jaw Dikh” (Bukowina Tatrzańska, Niedzica), Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” + Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice (Bukownica), Teatr Lalek „Pleciuga” ze Szczecina + Centrum Kultury w Resku (Szczecin, Resko), Stowarzyszenie Teatr Wiczy + Teatr Agrafka (Chełmno), Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA + Biłgorajskie Centrum Kultury (Trzęsiny), Stowarzyszenie Teatr Okno z Białegostoku + Grupa Coincidentia (Białystok), Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku + Inkubator Kultury Kulmiasto (Gdańsk), Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki + Stowarzyszenie Opolskie Lamy (Opole), Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy + Ośrodek Kultury Gminy Wolin (Stepnica)

LATO W TEATRZE

Grupa Inicjatywna Baranówko (Mosina), Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana (Będzin), Stowarzyszenie Biały Zdrój (Bralin), Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Cieszyn), Miejski Ośrodek Kultury (Dynów), Teatr im. A. Fredry (Gniezno), Gminny Ośrodek Kultury (Gostycyn), Gminny Ośrodek Kultury (Górzno), Stowarzyszenie „Węgajty” (Jonkowo), Centrum Kultury (Kamienna Góra), Fundacja Mucha (Gdynia), Teatr im. Juliusza Słowackiego (Kraków), Małopolski Instytut Teatralny (Biały Kościół), Teatr im. Juliusza Osterwy (Lublin), Fundacja Szafa Gra (Katowice), Fundacja Sztuka Teatru (Kraków), Teatr im. Stefana Jaracza (Olsztyn), Gminne Centrum Kultury (Piotrków Drugi), Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej (Koczała), Fundacja Dzielnico (Poznań), Fundacja Teatr Realistyczny (Lublin), Państwowy Teatr Lalki Tęcza (Słupsk), Teatr Zagłębia (Sosnowiec), Pomorskie Towarzystwo Muzyczne (Złotoria), Stowarzyszenie ON/OFF (Rycerka Górna), Gminny Ośrodek Kultury (Osiedle Niewiadów), Gminny Ośrodek Kultury (Frydrychowice/Przybradz), Gminne Centrum Kultury w Wieniawie (Pogroszyn), TR Warszawa (Warszawa), Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej (Warszawa), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko (Warta), Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” (Pruszków), Wagon Inicjatyw (Żuromin)

 

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie.

 

LATO w TEATRZE W OPOLSKIM TEATRZE LALKI I AKTORA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 27 CZERWCA – 10 LIPCA 2016. PRZEZNACZONE BĘDZIE DLA 40 UCZESTNIKÓW W WIEKU 10 – 14 LAT.

WARSZTATY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W OPOLSKIM TEATRZE LALKI I AKTORA.

 

LATO W TEATRZE+ /OPOLE/

OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA + STOWARZYSZENIE OPOLSKIE LAMY

I

 

LATO W TEATRZE ma charakter półkolonii teatralnych. Warsztaty będą trwały od godz. 9.00 do 16.00 (z wyłączeniem niedzieli 3 lipca) W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mają zapewnioną: opiekę pedagogiczną, medyczną, wyżywienie (obiad) oraz ubezpieczenie.

 
„1001 AUTOPORTRETÓW”, CZYLI TEMATY I INSPIRACJE TEGOROCZNYCH WARSZTATÓW

Autoportret to fascynujące zjawisko w sztuce. Daje możliwość poznania samego siebie i swojego pomysłu na to, jak chcemy żeby nas postrzegano. Jest bardzo dobrym hasłem początkowym dla poruszenia i pogłębienia takich zagadnień jak autokreacja, samoświadomość, autoprezentacja. Nadaje się również bardzo dobrze na wstęp do poznania świata teatru. Autoportret będzie dla nas sposobem na opowiedzenie swojej historii i na samopoznanie.

Wybierając taki temat przewodni zakładamy, że każdy uczestnik ma swoją opowieść jako osobowość, że każdy człowiek jest historią. Zadaniem warsztatu będzie wyposażyć uczestników w całą gamę narzędzi i środków artystycznych, żeby w sposób jak najbardziej komfortowy i twórczy, przy pomocy teatru, plastyki, muzyki i animacji, potrafili w nieskrępowany sposób wyrazić siebie.

Autoportret może być opowieścią o cechach danej osobowości, ale może być również historią podróży czy walki z przeciwnościami. Będziemy starali się jak najlepiej sportretować siebie samych, żeby nasze 1001 opowieści było doświadczeniem zarówno artystycznym jak i osobistym dla każdego uczestnika. „Baśnie tysiąca i jednej nocy” będą naszą inspiracją i bazą narracyjną, rodzajem ramy dramaturgicznej, do której będziemy się odnosić, ponieważ mamy na celu stworzyć wspólną, atrakcyjną wizualnie dla widza całość. Tworzenie autoportretu jednocześnie ma być spotkaniem i szansą na pogłębioną rozmowę o sztuce z młodymi ludźmi. Okazja na przejrzenie się „w drugim człowieku”, na inspirujące spotkanie, na wspólnotę w tworzeniu, na samorozwój – to cele, które będziemy starali się zrealizować.

 

PRZEBIEG
Warsztaty będą prowadzone w pięciu grupach:

  • dwóch aktorskich (prowadzący MARTYNA MAJEWSKA i KRZYSZTOF JAROTA)
  • kostiumowo-scenograficznej (prowadząca BEATA MAJEWSKA)
  • muzycznej (prowadzący MICHAŁ KOWALSKI)
  • filmowo-animacyjnej (prowadzący RAFAŁ MOŚCICKI)

 

Pierwszy tydzień zajęć ma charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy poznają tajniki związane z charakterem danej grupy. W drugim tygodniu, rozpoczynającą się prace nad pokazem finałowym, w którym biorą udział uczestnicy. Pokaz finałowy zostanie zaprezentowany dwukrotnie na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 9 i 10 lipca 2016.

Zakładamy udział 40 dzieci, które będą brały udział w 5 grupach (dwie aktorskie, muzyczna, kostiumowo-scenograficzna, filmowo-animacyjna).

Warsztaty prowadzone we wszystkich grupach pozwolą rozwinąć osobowość dziecka poprzez pracę twórczą. Zajęcia aktorskie, plastyczne, muzyczne i filmowe dadzą więc możliwość wyrażania ich różnymi środkami. Poszczególne dziedziny sztuki odegrają tu ogromną rolę, bo umożliwią ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z własnej perspektywy. Kontakt ze sztuką zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy rozwinie ekspresję, zdolność do działania i osiągania celu. Wypracuje poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudzi zaciekawienie i wrażliwość. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na kształtowanie się człowieka.

 
REKRUTACJA

Podczas procesu rekrutacyjnego, prosimy dzieci i młodzież o przygotowanie prac pn. AUTOPORTRET. Forma pracy jest całkowicie dowolna. Przyjmujemy wszelkie prace twórcze, charakteryzujące się dowolnie wybraną formą artystyczną. Temat pracy może być przedstawiony w formie pisemnej (np. opowiadanie, wiersz), plastycznej (dowolna technika) lub w formie mini etiudy aktorskiej lub filmowej, czy wariacji muzycznej. Tego rodzaju etiudy można nagrać np. telefonem komórkowym i dostarczyć na płycie dvd.

Do wszystkich prac prosimy obowiązkowo dołączyć kwestionariusz z danymi uczestnika i danymi kontaktowymi do rodzica/opiekuna, który jest dostępny poniżej (plik do pobrania) oraz na portierni Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

Prace należy składać na portierni Opolskiego Teatru Lalki i Aktora od 23 maja 2016 (poniedziałek) do 12 czerwca 2016 (niedziela). Portiernia jest czynna cała dobę.

Decyzję o przyjęciu dziecka do udziału w warsztatach podejmują: prowadzący i przedstawiciele partnera warsztatów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie. Nazwiska osób zakwalifikowanych do warsztatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru najpóźniej w dniu 16.06.2016.

 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować udział dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 27 czerwca – 10 lipca 2016. Przed rozpoczęciem warsztatów, rodzice/opiekunowie prawni uczestników warsztatów zobowiązani są podpisać regulamin warsztatów LATO w TEATRZE 2016. Regulamin dostępny jest poniżej (plik do pobrania).

 
PROWADZĄCY

 

grupa aktorska, MARTYNA MAJEWSKA

MARTYNA MAJEWSKA – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Studiowała reżyserię filmowa na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Reżyserka teatralna i filmowa, scenarzystka i instruktorka warsztatów. Prowadziła autorski cykl warsztatów „Teatralne kosmosy” dla Wrocławskiego Teatru Lalek, warsztaty edukacji filmowej dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, warsztaty o muzyce w teatrze dla Biennale Poznańskiego Centrum Sztuki dziecka, poranki filmowe i plastyczne dla Centrum Sztuki WRO, warsztaty o metodach aktywizujących dla nauczycieli w Stowarzyszeniu Tratwa, cykliczne warsztaty poetycko-wizualne wrocławskiego Domu Kultury Anima, warsztaty teatralne oraz warsztaty z tworzenia wielkich form teatralnych dla Festiwalu Nowych Sztuk dla Dzieci we Wrocławiu, zajęcia teatralne i z psychodramy dla wrocławskiej Małej Uczelni, warsztaty teatralno-scenograficzne dla firmy eventowej Exploring Events, warsztaty scenariuszowo-filmowe dla Wrocławskiej Fundacji Filmowej oraz wiele innych. Ma szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz z młodzieżą. Poza pracą warsztatową aktywnie pracuje jako reżyserka podejmując się kolejnych projektów teatralnych oraz filmowych w Polsce i zagranicą. Laureatka pierwszej nagrody w konkursie na debiut w Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, grand prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej w nurcie OFF w 2009, w tym roku nominowana do nagrody WARTO w kategorii teatr.

 

grupa aktorska, KRZYSZTOF JAROTA

KRZYSZTOF JAROTA – aktor OTLiA od 2002 roku. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Prowadzi liczne zajęcia teatralne i warsztaty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracował z telewizją jako prezenter. Prowadzi lekcje teatralne, podczas których przybliża dzieciom historię teatru lalek, rozbudza ich wyobraźnię i zaraża miłością do teatru i do poprawnej mowy (jako prowadzący warsztat z dykcji). Prowadził cykl warsztatów z młodzieżą zakończonych otwartym pokazem w ramach międzynarodowego projektu Meeting the Odyssey, a także warsztaty z międzynarodową młodzieżą. Obecnie, jako instruktor, prowadzi grupę teatralną w Nyskim Domu Kultury.

 

grupa kostiumowo-scenograficzna, BEATA MAJEWSKA

BEATA MAJEWSKA – mgr pedagogiki specjalnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczycielka plastyki o ogromnej wyobraźni konstruktorskiej. W ramach własnej działalności gospodarczej – organizatorka i trener kursów mających na celu trening pamięci, koncentracji uwagi, kreatywności i różnych rodzajów inteligencji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wykładowca i trener na kursach dla nauczycieli z zakresu metod pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki oraz rewalidacji, także zajęć z zakresu psychologii dla innych grup zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR w Świdnicy. Wraz z mężem prowadzi „alternatywną pomoc psychologiczną“ w ramach autorskiego pomysłu, bazującego na warsztatach, których celem jest poprawa komunikacji interpersonalnej.

 

grupa muzyczna MICHAŁ KOWALSKI

MICHAŁ KOWALSKI – edukację muzyczną rozpoczął w klasie chóralnej; przez cały młodzieńczy wiek związany z chórem Cantus Stanisława Steczkowskiego w Stalowej Woli. Tam też ukończył szkołę muzyczną, a następnie studiował na Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz równolegle ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Odbył stypendium artystyczne w Enschede w Holandii. Po studiach doświadczenie zawodowe zdobywał grając w wielu orkiestrach; Filharmonii Wrocławskiej, i innych. Od 20 lat związany ze środowiskiem muzycznym Opola, gdzie zajmuje się działalnością pedagogiczną oraz koncertową zarówno jako muzyk solista orkiestry Filharmonii Opolskiej oraz jako kameralista i solista. Prowadził lekcje mistrzowskie w szkołach muzycznych, był członkiem jury konkursów i przeglądów artystycznych, współpracował z licznymi orkiestrami, także prowadząc warsztaty artystyczne dla młodzieży. Osobną aktywnością jest działalność muzyczna w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie współtworzy muzykę do spektaklu ”Wystarczy zasnąć aby się przebudzić” oraz na żywo w nim uczestniczy.

 

grupa filmowo-animacyjna, RAFAŁ MOŚCICKI

RAFAŁ MOŚCICKI – magister teologii na Uniwersytecie Opolskim, nauczyciel w szkole Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia (1999-2012). Dyrektor Generalny Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, organizator I Festiwalu Filmów Niezależnych w Opolu „Przez Czerń Film Festiwal 2000”, organizator dwóch ogólnopolskich sympozjów filmowych na Uniwersytecie Opolskim: Skazani na Tajemnicę i Ukryta religijność kina 2000/2001, twórca Akademii Filmowej dla dzieci i młodzieży, Dyrektor Centrum Festiwalowego MFF NOWE HORYZONTY w latach 2003/2013, Prezes Stowarzyszenia Opolskie Lamy, Dyrektor Centrum Kultury Oleska 45 i Kina Meduza. Wielokrotnie nagradzany (Nagroda Prezydenta Miasta Opola w Dziedzinie Kultury, Odznaka Honorowa za zasługi dla Miasta Opola, Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty, Nagroda Województwa w Dziedzinie Kultury). Nauczyciel wiedzy o filmie, pedagog teatru, społecznik i animator kultury. Ukończył Szkołę Pedagogów Teatru. W czasie współpracy z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu, prowadził liczne warsztaty edukacyjne z dziećmi i młodzieżą dedykowane spektaklom.

 

PLIKI DO POBRANIA

REGULAMIN WARSZTATÓW LATO w TEATRZE + 2016

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA LATO w TEATRZE + 2016

 

 

 

I9