1-10 lipca 2013

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach serdecznie zapraszają zainteresowane dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat na letnie warsztaty artystyczne, które odbędą się w dniach 1-10 lipca 2013. Warsztaty przygotowane będą dla 30 osób.

 

LATO Z TEATREM  to czas, który chcemy poświęcić na wzajemne poznawanie sztuki. Chcemy dać młodemu człowiekowi nowy środek wyrazu, jakim jest świadomy gest i słowo ukształtowane przez profesjonalne techniki aktorskie. Na warsztatach będziemy pobudzać kreatywność i ekspresję. Zajmiemy się świadomą pracą nad ciałem, ruchem, słowem. Nauczymy się smakować muzykę nie tylko poprzez dźwięki, ale również słuchając ciszy między tymi dźwiękami. Spojrzymy także na świat okiem fotografa i nauczymy się wychwytywać ulotne piękno chwil i miejsc. Będziemy bawić się obrazami, tworzyć nowe i je ożywiać. Wyprowadzimy teatr z teatru i wyjdziemy poza ramy codziennego doznawania rzeczywistości.

Nasze zajęcia doprowadzą do powstania pokazu, który – jako zwieńczenie naszej pracy – pokażemy w ostatnim dniu warsztatów w Muzeum Wsi Opolskiej.

 

TEMATEM NASZYCH POSZUKIWAŃ SĄ WYBRANE BAŚNIE I LEGENDY ORAZ PRZYSŁOWIA I MĄDROŚCI LUDOWE.

Proponujemy dzieciom i młodzieży techniki teatralne, muzyczne i plastyczne. Elementy wybranych rzemiosł artystycznych mają dopomóc w budowaniu i eksponowaniu sfery emocjonalnej człowieka. Za pomocą obrazów, gestów i dźwięków, będziemy kreować baśniowe światy osadzone w krajobrazie zabudowań Muzeum Wsi Opolskiej, które same w sobie stanowią gotową scenografię. Podczas wspólnej zabawy uczestnicy poznają podstawowe techniki animacji lalkowych, techniki wydobywania najrozmaitszych dźwięków oraz techniki plastyczne, które w prosty sposób odmieniają rzeczywistość nadając jej nowy wymiar.

 

Zajęcia aktorskie i muzyczne w poszczególnych grupach prowadzić będą:

 

KRZYSZTOF JAROTA – aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Absolwent PWST w Warszawie Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku. Związany z opolskim oddziałem TVP – współautor i prowadzący programów. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Laureat nagród aktorskich.

 

ANDRZEJ MIKOSZA – aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Absolwent PWST w Krakowie Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu. Jako aktor i muzyk prowadzi liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Laureat nagród aktorskich.

 

SAMBOR DUDZIŃSKI – aktor teatralny i musicalowy, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i wynalazca. Absolwent PWST w Krakowie Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu. Zajmuje się kompozycją muzyki teatralnej i filmowej, a także wykłada piosenkę w Krakowskiej PWST. Prowadził liczne warsztaty aktorskie i muzyczne dla dzieci i młodzieży, a także program o charakterze edukacyjno-rozrywkowym pt. „Muzyka rozwija”, realizowany z udziałem dziecięcej widowni.

 

Do udziału w charakterze gości specjalnych zapraszamy także opolskich fotografów: Sławomira Mielnika i Michała Grocholskiego, którzy wprowadzą uczestników w świat fotografii oraz Leszka Ołdaka, artystę plastyka, który przybliży nam sztukę malarstwa i zasady kompozycji obrazów.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Targowej 12 oraz w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Zajęcia są odpłatne: 200 zł od osoby za cały czas trwania warsztatów. W czasie warsztatów uczestnicy mają zapewnioną: opiekę pedagogiczną, medyczną, ubezpieczenie i wyżywienie w postaci drugiego śniadania.

Rekrutację prowadzi Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w dniach 12-17 czerwca 2013. W sekretariacie MDK-u dzieci/młodzież chcący wziąć udział w warsztatach proszeni są o wypełnienie kwestionariusza, a Rodzic/Opiekun prawny o zapoznanie się i podpisanie regulaminu warsztatów.