To oferta działań teatralnych prowadzonych przez aktorów naszego Teatru, przygotowana z myślą o grupach przedszkolnych i szkolnych. Różnorodność tematów, przy jednoczesnym dostosowaniu ich do grup wiekowych (starsze przedszkolaki, szkoły podstawowe – kl. I-III i kl. IV-VI, gimnazja, szkoły średnie) oraz aktorzy teatru w roli prowadzących, dają gwarancję interesującego i profesjonalnie przygotowanego 45-minutowego spotkania. Lekcje odbywają po drugim porannym przedstawieniu.

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY:

 
I. Bajkowe Kulisy

Lekcja jest skierowana do najmłodszego widza (przedszkola, klasy 1-3 szkoły podstawowej) i dotyczy przedstawień w pełni lalkowych i rozgrywanych na scenie parawanowej  („Szewczyk Dratewka” i „Idziemy po skarb”).

Lekcja ma na celu ukazanie tego innego, magicznego  świata przedstawień, który funkcjonuje za kulisami parawanu: świata lalek, reflektorów, świata ruchomych dekoracji. Chcemy pokazać z bliska nasze lalki, naszych bohaterów, a także porozmawiać o ich cechach i charakterach. Uczestnicy będą mogli dosłownie „posmakować” – dotknąć, przytulić i utożsamić się z ulubioną postacią. Cała lekcja będzie przeprowadzona za parawanem teatralnym w otoczeniu niewidzialnego dla widza świata dekoracji teatralnych.

Maksymalna ilość osób – 25/30

Prowadzący:  Jan Chraboł, Krzysztof Jarota
 

II. Elementarne zadania aktorskie

1. Rozbudzenie artystycznej wyobraźni dziecka.
2. Ćwiczenie umiejętność pracy w zespole.
3. Przełamanie nieśmiałości i zwiększenie poczucia własnej wartości.
4. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz poznawanie sposobów na zrelaksowanie ciała i umysłu.
5. Rozwijanie pamięci logicznej i twórczej wyobraźni.
6. Nauka umiejętności wyrażania własnych emocji.
7. Poznawanie przestrzeni scenicznej i jednocześnie umiejętności indywidualnego odnalezienia się w niej podczas zajęć grupowych.
8. Poznanie sposobów na poprawienie koncentracji i refleksu.
9. Ciało a budowanie postaci scenicznej – elementy pantonimy.

Charakter lekcji: warsztatowy, ruchowy.

Temat dostosowany do różnych grup wiekowych (starsze przedszkolaki; szkoła podstawowa – kl. I-III, IV-VI; gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Grupy 25-45 osób.

Prowadząca lekcję: Mariola Ordak-Świątkiewicz

 
III. Teatralna ścieżka dźwiękowa

Muzyka w widowisku teatralnym stanowi rolę równie ważną co gra aktorska, tekst, inscenizacja czy scenografia lub choreografia.
Choć często towarzyszy nam przez cały czas trwania spektaklu, to skupieni na tym co widzimy, nie do końca koncentrujemy się na tym, co słyszymy. Tymczasem każdy dźwięk na scenie, wydany przy pomocy instrumentu, ludzkiego głosu bądź innych przedmiotów, jest impulsem i komunikatem pobudzającym naszą wyobraźnię , myśl i emocje.
Lekcja poświęcona jest muzyce teatralnej – jej znaczeniu dla widowiska, sposobach tworzenia zarówno w studio jak i na żywo, pracy aktora nad muzyką (zwłaszcza nad utworami śpiewanymi). Uczestnicy lekcji są aktywnie włączani do współtworzenia muzyki scenicznej na prostych, wspólnie wykonanych instrumentach. Wraz z prowadzącymi improwizują etiudy,  wydobywają dźwięki, odgłosy i tworzą efekty muzyczne.

Prowadzący lekcję: Dorota Nowak i Michał Kowalski
 

IV. Dykcja – sprawnie i poprawnie

Mowa jest jednym ze sposobów wyrażania naszych myśli, uczuć oraz środkiem komunikowania się między ludźmi, a jej wyrazistość czyni z języka sprawne narzędzie porozumiewania się i wzbogaca wypowiedź o dodatkowe walory estetyczne. Dlatego powinniśmy dbać o nią szczególnie dążąc do jej czystości, sprawności i perfekcji.

Głównym celem spotkania jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na poprawność językową. Lekcja ma charakter ćwiczeniowy, w pełni aktywizujący uczestników.

W czasie spotkania uczestnicy:

1. Uświadomią sobie dlaczego powinniśmy mówić wyraźnie i dbać o sprawność naszego aparatu mowy.
2. Zapoznają się z budową aparatu mowy
3. Dowiedzą się jak powstaje dźwięk
4. Uzyskają wiedzę jakie narządy mowy odpowiadają za poprawną artykulację
5. Poznają w sposób praktyczny proste, podstawowe ćwiczenia odpowiadające za poprawną dykcję i poprawne mówienie.

Prowadzący lekcję: Jan Chraboł
 

V. Narodziny lalki

 1. Krótka historia „narodzin lalki” czyli źródła teatru lalek.
 2. Prezentacja i omówienie budowy i sposobów animacji następujących rodzajów lalek: kukła, pacynka, jawajka, marionetka.
 3. Pod kierunkiem aktorów lalkarzy uczestnicy sami próbują trudnej sztuki animacji.

Chcielibyśmy, aby lekcja była zachętą i pomocą w tworzeniu szkolnych amatorskich teatrów lalek.

Temat dostosowany do różnych grup wiekowych (starsze przedszkolaki; szkoła podstawowa – kl. I-III, IV-VI; gimnazja). Grupy 25-45 osób.

Prowadzący lekcję: Karolina Gorzkowska/ Anna Jarota/ Mariola Ordak-Świątkiewicz/ Agnieszka Zyskowska-Biskup/ Zygmunt Babiak/ Jan Chraboł/ Krzysztof Jarota/ Andrzej Mikosza/ Tomasz Szczygielski

 

VI. Teatr przedmiotu

 1. Praca na scenie z przedmiotem i rekwizytem teatralnym.
 2. Poznawanie i uwrażliwianie dzieci na motoryczno-fizyczne cechy przedmiotu.
 3. Animacja przedmiotu (ożywianie, nadawanie przedmiotom cech ludzkich).
 4. Konstruowanie krótkich etiud z wykorzystaniem właściwości przedmiotu.

Temat dostosowany do różnych grup wiekowych (starsze przedszkolaki; szkoła podstawowa – kl. I-III, IV-VI; gimnazja). Grupy 25-45 osób.

Prowadzący lekcję: Karolina Gorzkowska/ Anna Jarota/ Mariola Ordak-Świątkiewicz/ Agnieszka Zyskowska-Biskup/ Zygmunt Babiak/ Jan Chraboł/ Krzysztof Jarota/ Andrzej Mikosza/ Tomasz Szczygielski

 

VII. Teatr cieni

Celem lekcji teatralnej jest zapoznanie uczestników z jedną z najstarszych, najprostszych i najbardziej efektownych plastycznie form teatralnych. Zajęcia mają charakter aktywizujący dzieci i młodzież do wspólnego i czynnego działania.

Podczas lekcji uczestnicy:

 1. Zapoznają się z genezą i historią teatru cieni.
 2. Dowiedzą się jak stworzyć teatr cieni i jak funkcjonuje ten rodzaj teatru.
 3. Odkryją zasady konstrukcji lalek cieniowych.
 4. Poznają zasady obowiązujące w tej formie teatralnej.
 5. Uświadomią sobie, w jaki sposób można wykorzystać plastykę tego teatru do zabawy, działań teatralnych i zajęć szkolnych.
 6. Spróbują sami stworzyć proste etiudy – obrazy cieniowe.

Lekcja przeznaczona jest dla dzieci starszych wieku przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Prowadzący lekcję: Agnieszka Zyskowska-Biskup/ Jan Chraboł

 

VIII. Maska teatralna oraz podstawowe zasady pantomimy.

PANTOMIMA

 1. Ruch sceniczny (charakterystyka, znaczenie i wykorzystanie ruchu w teatrze).
 2. Postać charakterystyczna (podstawowe rodzaje oraz znaczenie ruchu w kreowaniu postaci).

MASKA

 1. Pierwsza maska teatralna.
 2. Komedia dell’arte.
 3. Rodzaje masek w odniesieniu do ich budowy i zastosowania.
 4. Maska: antyczna, zwierzęca, antropomorficzna, groteskowa.
 5. Specyfika ruchu w masce.
 6. Praca głosem w masce.

Temat dostosowany do różnych grup wiekowych (starsze przedszkolaki; szkoła podstawowa – kl. I-III, IV-VI; gimnazja). Grupy 25-45 osób.

 Prowadzące lekcję: Mariola Ordak-Świątkiewicz/ Agnieszka Zyskowska-Biskup
 

IX. Duże role na małej scenie

 1. Tworzenie własnych etiud teatralnych
 2. Praca z przedmiotem.
 3. Praca z tekstem.
 4. Praca z ciałem.
 5. Partnerowanie na scenie.

Temat przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Grupy 25-90 osób
Prowadząca lekcję: Dorota Nowak
 
X. Teatralne lekcje jasełkowe

W grudniu zapraszamy na niezwykłe spotkanie z tradycjami bożonarodzeniowymi. Aktorzy naszego Teatru poprowadzą specjalnie przygotowane lekcje teatralne poświęcone tematyce szopek i jasełek. Podczas spotkań dzieci będą miały okazję nie tylko dowiedzieć się o szopkowych korzeniach teatru lalek, ale poznają również piękne historie związane z Bożym Narodzeniem, zaśpiewają wspólnie z artystami kolędę i będą miały szansę odegrać sceny znane z tradycyjnego „chodzenia z szopką”.

Do udziału zapraszamy grupy maksymalnie 30-osobowe.

Prowadzący lekcję: Barbara Lach i Anna Wieczorek

Ceny bieletów na Teatralne Lekcje Jasełkowe: dla osób uczestniczących w spektaklu 6 zł (dla grup powyżej 20 osób)/ 10 zł (dla grup poniżej 20 osób); dla osób nieuczestniczących w spektaklu 15 zł

Wydarzenie dofinansowano ze środków Darczyńcy – Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
 


REZERWACJE:

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Widzów tel. 77/ 454 37 96 lub 77/ 407 90 56.

Koszt biletu: 15 zł dla osób nieuczestniczących w spektaklu; 10 zł dla osób uczestniczących w spektaklu; 6 zł dla grup powyżej 20 osób uczestniczących w spektaklu

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Opola