OFERTA PRACY

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista ds. Administracji i Organizacji Pracy Artystycznej.

 

Osoba do kontaktu ze strony pracodawcy: Tamara Łomnicka-Kumala tel. 77 453 73 06

 

Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@teatrlalki.opole.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Teatru z dopiskiem: Specjalista ds. Administracji i Organizacji Pracy Artystycznej.
Termin składania dokumentów: do 26 czerwca 2019 r.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie w dniach od 28.06.2019 do 05.07.2019.

 

Wymiar czasu pracy: cały etat.

Ilość zmian: praca jednozmianowa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny. Docelowo umowa na czas nieokreślony.

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2019 r.

 

WYMAGANIA

1. wykształcenie wyższe humanistyczne;
2. doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym;
3. dobre umiejętności organizacyjne;
4. umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych;
5. komunikatywna znajomość języka angielskiego;
6. umiejętność pracy w zespole;
7. wymagana duża samodzielność w wykonywanych obowiązkach;

 

OPIS PRACY

1. sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością teatru;
2. sporządzanie umów cywilno-prawnych;
3. występowanie do właściwych podmiotów w sprawach związanych z licencjami, prawami autorskimi;
4. monitorowanie prac związanych z prawidłowym przebiegiem pracy artystycznej w teatrze;
5. redagowanie pism urzędowych i okolicznościowych
6. prowadzenie kancelarii;
7. sprawowanie nadzoru nad obiegiem korespondencji;
8. prowadzenie sekretariatu;