1779_INFRASTRUKTURA_I_SRODOWISKO    LOGONOWE             logo_unii_napis_lewa

                      http://www.pois.gov.pl/

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

w latach 2012-2014 zrealizował projekt

pn. „Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego

Opolskiego Teatru Opolski Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

oraz powiększenie holu przy małej scenie”

w ramach działania

11.2 „Rozwój oraz poprawa infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym”

priorytet XI Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17.158.622,29 PLN.

Wysokość dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 6.902.909,60 PLN

Projekt obejmował modernizację istniejącego budynku teatru poprzez dobudowę nowoczesnej

elewacji oraz poprawę standardu i funkcjonalności pomieszczeń.

Ponadto instytucja została wyposażona w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i akustyczny

do realizacji spektakli. Realizacja inwestycji umożliwiła rozszerzenie i skierowanie działalności kulturalnej

teatru do większej niż dotychczas liczby odbiorców.


 

NAZWA INWESTYCJI: „Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie”

INWESTOR: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

PROJEKTANT: architekt Jacek Rzyski wraz z zespołem (Pracownia TREX)

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE :

Łączna kubatura: 5905,38 m3

Łączna powierzchnia użytkowa: 1000,34 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 3

Max wysokość: 16,55 m

Szerokość 31,5m

Długość 12m

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna nowoprojektowanej części głównego budynku teatru złożona jest z trzech, zróżnicowanych pod względem gabarytów przestrzennych, prostopadłościanów połączonych ze sobą i wizualnie lewitujących nad poziomem gruntu. Najniższy prostopadłościan znajduje się od strony kamienicy przy pl. M. Kopernika 1, kolejny wyższy znajduje się bezpośrednio za nim, a najwyższy, jako ostatni, styka się z kamienicą przy ul. Kośnego 2, a jego wysokość jest równa wysokości gzymsu tej kamienicy. Szklana elewacja kurtynowa zamykająca przestrzeń pod dwoma niższymi prostopadłościanami cofnięta jest w stosunku do lica elewacji o 45 centymetrów aby podkreślić zamierzenie oderwania brył od ziemi. Pod najwyższą bryłą budynku znajduje się przejazd i przejście prowadzące do głównego wejścia teatru. Tą drogą również odbywają się dostawy dekoracji. Rozbudowywany hol Małej Sceny zaprojektowany został jako kontynuacja stylistyczna przebudowywanej elewacji budynku głównego.

Szczególną rolę w projekcie odgrywa sposób rozwiązania elewacji budynku. Po przetworzeniu graficznym zdjęcia założyciela teatru – Alojzego Smolki – oraz użyciu nowoczesnych technologii projektowych nałożono jego obraz na delikatną strukturę nowych brył, uzyskując bazową siatkę konstrukcyjną, która następnie poddana została modyfikacjom spełniającymi wymogi przeprowadzonej analizy przestrzennej. Trójkątny moduł elewacji, dzielony jest wtórnie na mniejsze trójkąty umożliwiając w ten sposób uzyskanie monochromatycznego konceptualnie przetworzonego obrazu. Poszczególne elewacje i dachy brył budynku – traktowane jako „piąta elewacja” – są w zależności od potrzeb wykonane z materiałów: pełnych, przeziernych lub refleksyjnych umożliwiając w ten sposób nadanie indywidualnego charakteru przestrzeniom wewnętrznym i odpowiednie doświetlenie tych przestrzeni.

 

FUNKCJA OBIEKTU

Zakres modernizacji budynku głównego obejmuje podwyższenie standardu technicznego i jakościowego sceny, wykończenia wnętrz widowni i pomieszczeń techniczno-zapleczowych oraz zmiany funkcjonalne mające na celu usprawnienie pracy teatru. Główną funkcją budynku jest funkcja teatralna, stąd też w nowoprojektowanej części teatru przewidziana została kameralna sala teatralna przeznaczona na wystawianie spektakli dla niewielkiej liczby widzów oraz prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla dzieci – Scena na Piętrze, do której prowadzi reprezentacyjna wachlarzowa klatka schodowa z galerią. Na parterze w nowej części teatru umieszczone zostały główne funkcje obsługi widzów – kasy, biuro obsługi widowni, szatnie, sanitariaty, hol główny z bufetem oraz bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Na pierwszym piętrze znajduje się foyer teatru oraz główne zaplecze sanitarne. Na poziomie foyer znajdują się wejścia na widownię w głównej istniejącej części teatru. Komunikacja pomiędzy garderobami, pomieszczeniami technicznymi i zapleczowymi – umieszczonymi na poziome 0,00 w istniejącej części budynku – odbywa się przy pomocy ewakuacyjnej klatki schodowej ulokowanej w rozbudowywanej części teatru. W ramach modernizacji oraz przebudowy wnętrz sceny podniesieniu o 3 metry ulega sznurownia sceny oraz powiększone zostają obie kieszenie sceny – lewa znajdująca się w nowej części budynku oraz prawa powstała na skutek poszerzenia łącznika pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem Małej Sceny.

 

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek oraz jego otoczenie pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano dźwig osobowy umożliwiający dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zastosowano drzwi bezprogowe, kąty nachylania pochyli zewnętrznych i wewnętrznych odpowiadają wymaganiom normowym, na każdej kondygnacji umieszczono toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

 


 


 

GALERIA ROZBUDOWY

ROZBUDOWA W MEDIACH

 


Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Teraz :)

1 2 3 4

 


 

Uroczyste otwarcie Teatru po przebudowie. Premiera spektaklu „Liściki na wiatr”.

1688302_844870608902895_2153808006126929240_n 1798689_844869992236290_3223589273474851918_n 1912403_844869765569646_6991036225868005942_n 10153142_844866755569947_7121730544684788931_n 10175052_844868635569759_3124401231644852148_n 10177241_844873105569312_4205994459886653786_n 10320510_844867985569824_7596978857315217040_n 10343017_844872762236013_3864901548318447034_n 10347222_844868898903066_531795378641736562_n 10363325_844866402236649_1980211267392538452_n 10380282_844869432236346_3521248085493532489_n 10432540_844868905569732_1267164746030855627_n 10451157_844873468902609_7565061921489186261_n 10523974_844873432235946_8494379699513417542_n 10547679_844873898902566_3292190590677419980_n 10553640_844867815569841_7541007248205672281_n 10561657_844868062236483_9652360823259494_n 10600629_844866128903343_6287902490131931406_n 10626568_844866272236662_2909223161906787412_n 10650036_844871028902853_7907504987063792094_n 10660333_844868438903112_8387321719943089901_n 10660374_844866738903282_6336308406264134197_n 10671334_844870205569602_4257703449586139096_n 10671342_844872692236020_6593057208217148674_n 10672039_844869762236313_3610253904991359494_n 10672280_844870135569609_8188012719236232208_n 10689579_844873968902559_9170017955292630214_n 10689688_844872388902717_8041889217815120118_n 10689818_844871735569449_2740650168343491792_n 10690340_844873822235907_6766717110805113457_n 10696307_844874045569218_8368902770789261533_n 10698711_844871298902826_3623804960974975975_n 10703572_844867538903202_8010944170243551959_n 10703590_844866758903280_6825787593309737357_n 10703617_844872238902732_3476335870125533931_n 10710729_844866182236671_8357286814605586661_n

1620602_844869112236378_5051013750567599951_n 1959387_844869228903033_6779317316239955027_n 10155551_844869398903016_5565001068054808521_n 10171763_844867218903234_2513989898610326396_n 10339671_844869652236324_5849763714512220100_n 10610740_844867222236567_3622909015829610145_n 10628185_844869308903025_8052164128680657006_n 10698662_844871868902769_6651269211338507089_n 10710531_844872932235996_2979391013895552013_n 10710852_844867868903169_5025905335631896102_n 10711141_844873192235970_2458192444317836102_n

 


 

Pokaz przedpremierowy i zwiedzanie Teatru 11 października 2014. Nasi pierwsi Widzowie.

1006078_842936112429678_7347737644945745838_n 1381993_843772622346027_6077453789383154079_n 1544945_842936375762985_3889632189759205833_n 1654245_843773325679290_7350422166270199880_n 10253868_843774342345855_6602801098879345624_n 10590610_843772312346058_3613530957505156294_n 10603751_842936072429682_1119041118438476433_n 10712704_843772692346020_8468615373225829166_n

1621908_843774019012554_5712223924999320257_n 10170909_843772309012725_4086779755967569052_n 10441036_843773649012591_280940015235284956_n 10527859_843774295679193_5887873668426991900_n 10645243_843772762346013_1890287510696730416_n 10671504_843772372346052_4358118889748122996_n 10698510_843773235679299_5015850800934212125_n 10698707_843773059012650_6169899838773686443_n

 


 

Konferencja medialna. Tu przed otwarciem budynku.

1157713_839117302811559_8413301702562895923_n 1238971_839116812811608_886426032956115561_n 1620437_839116639478292_6364310879648763842_n 1907452_839116659478290_6189056048813114670_n 10006956_839117119478244_1151836687164477967_n 10359153_839117219478234_5751634967884189741_n 10408635_839116796144943_731450036150262883_n 10449513_839117399478216_217521414480008190_n 10665369_839117462811543_7691147307251482972_n 10665891_839116912811598_6680427295691324660_n 10698529_839116636144959_2896430224257266429_n


Nasze nowe wnętrza. Tak teraz wygląda Opolski Teatr Lalki i Aktora.

IS__DSC1346 IS__DSC1347 IS__DSC1350 IS__DSC1354 IS__DSC1357

_DSC2228 _DSC2233 _DSC2234 _DSC2237 _DSC2239 _DSC2241 _DSC2243 IS__DSC1348 IS__DSC1351 IS__DSC1352 IS__DSC1353 IS__DSC1355 IS__DSC1360 IS__DSC1361

 


 

A tak na tę chwilę wygląda przestrzeń nad Sceną na Piętrze.

 

scena1

 


 

 

Schody.
Ostatecznie zyskały inny wygląd. Jeszcze nie ukończone, ale już robią wrażenie.

 

 


 

 

Aktualizacja z dnia 21 sierpnia 2014.
Z zewnątrz jest już zupełnie inaczej..

 

budowa11

 

budowa10

 

budowa9

 


 

 

Prace nad przebudową trwają. I są coraz bardziej widoczne. Na szczęście, póki co, zima jest dla nas łaskawa i nie powoduje opóźnienia :)

 

budowa8

 

budowa7

 

budowa6

 

budowa5

 


 

 

A oto początek tych słynnych, zakręconych schodów z wnętrza budynku:

 

budowa4

 

efekt będzie taki:

 

budowa3

 


 

 

18.03.2013… historyczny moment dla OTLiA. Właśnie wyburzono pierwszą ścianę głównego budynku.

 

budowa1

 

budowa2

 


 

 

Szanowni Państwo,

od 4 marca nasz Teatr dysponuje tylko małą sceną.
Rozpoczęła się rozbudowa.

Już we wrześniu 2014 roku nasz Teatr będzie wyglądać tak:

 

wizualizacja

 

 


 

 

Niedawno informowaliśmy naszych Widzów o wizycie w OTLiA Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przybył do Opola, aby podpisać umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie”.

Natomiast w czwartek 20 grudnia 2012 w Urzędzie Miasta Opola podpisaliśmy umowę z firmą Polbau – wykonawcą przebudowy, wybraną w przetargu spośród dziewięciu ofert.Przebudowa rozpocznie się już niebawem potrwa do września 2014 roku.

 


 

 

3grudnia

3 grudnia 2012 to ważny dzień dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

Tego dnia gościliśmy Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Minister przybył do Opola, aby podpisać list intencyjny i umowę na dofinansowanie przebudowy naszego Teatru.

Ministerstwo Kultury dofinansuje projekt przebudowy OTLiA kwotą 10.268.241,28 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Przebudowa Teatru rozpocznie się w marcu 2013 roku.