RYTM – WARSZTATY Z TEATREM

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu oraz Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zapraszają dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych warsztatach artystycznych „RYTM.”

 

Co łączy Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu oraz Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA? Podejmowane na szeroką skalę działania edukacyjne dzieci i młodzieży. Każdy z nas robi to w bliskich mu dziedzinach – zarówno tych artystycznych jak i w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Ważne jest dla nas wsparcie edukacyjne i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przyszłych, świadomych odbiorców.

 

Dlatego w tym roku, zapraszamy wspólnie do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 26.06. – 6.07.2019. Warsztaty przygotowane będą dla 30 uczestników w wieku 11-16 lat i będą odbywały się w siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

 

Uczestnicy będą pracowali pod okiem artystów – reżyserki Martyny Majewskiej, aktora Jakuba Kowalczyka i kompozytora Dawida Majewskiego. Grupy warsztatowe będą prowadzone autorskimi metodami powstałymi na bazie doświadczeń edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, które każdy z prowadzących posiada. Praca ma opierać się na trzech zasadniczych punktach: inspirowanie, komunikowanie, współodpowiedzialność. Bardzo ważna zasada współpracy to obustronna, otwarta komunikacja. Uczestnicy warsztatów mają realnie uczestniczyć w procesie tworzenia i mają na każdym etapie czuć swobodę do wypowiedzi.

 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne artystyczne środki wyrazu i rozwiną swoje pasje i umiejętności, co doprowadzi do powstania pokazu z udziałem wszystkich uczestników. Inspiracją do pokazu warsztatowego jest hasło „RYTM”.

 

Rytm to życie. Bicie serca, stukot pociągu, krople deszczu. Rytm to powtarzalność. Dzień i noc, wdech i wydech, przypływ i odpływ. Świat jest rytmiczny, nakręcony, cykający. Czas czasami pędzi, a czasami stoi w miejscu… Zapraszamy w rytmiczną podróż wszystkich, którzy chcą zrobić kilka pierwszych kroków w stronę teatru.

 

Temat przewodni warsztatów zostanie przez uczestników przetworzony i na tej podstawie powstaną etiudy muzyczno-aktorskie i ruchowe. Podczas warsztatowych działań, chcemy pobudzić wyobraźnię, nakłonić do myślenia abstrakcyjnego. Dzięki wskazaniu uczestnikom narzędzi teatralnych (muzyka, plastyka, słowo) damy im możliwość i wybór takich środków, by w jak najbardziej twórczy sposób mogli wyrazić swoje myśli i potrzeby, a także wyrazić siebie i swoją przynależność poprzez użycie różnorodnych środków teatralnych.

 

Wszystkie nasze warsztatowe działania mają doprowadzić do powstania pokazu finałowego – od opracowania scenariusza, poprzez tworzenie rekwizytów pomocnych w etiudach teatralnych, zakomponowanie przestrzeni do pokazu finałowego, po scalenie wszystkich elementów w jeden spójny obraz sceniczny. Pokaz będzie zaprezentowany dwukrotnie na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 5 i 6 lipca 2019.

Serdecznie zapraszamy!

 


PLANSZA

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warsztaty przygotowane będą dla 30 osób w wieku 11-16 lat. Będą trwały od 26 czerwca do 6 lipca 2019 od godz. 9:00 do 15:00 (w tym przerwa na obiad). Zajęcia odbywać się będą także w sobotę 29 czerwca; natomiast w sobotę 6 lipca odbędzie się tylko drugi pokaz finałowy – godz. od 10:00 do 12:00.). Uczestnicy będą pracowali pod okiem artystów (reżyserki, choreografa i kompozytora w całym okresie trwania warsztatów), co ma doprowadzić do pokazu finałowego, zaprezentowanego dla publiczności 5 i 6 lipca. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę pedagogiczną (dwóch wychowawców z odpowiednimi kwalifikacjami i kierownik półkolonii), medyczną przewidzianą przepisami MEN, ubezpieczenie oraz obiad.
Koszt całości warsztatów wynosi 350 zł/os. Płatność należy uiścić na numer konta podany w karcie zgłoszeniowej do dnia 21.06.2019. W celu zgłoszenia na warsztaty, należy zgłosić się do Biura Promocji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, ul. Kośnego 2a, wypełnić kartę z danymi uczestnika oraz dostarczyć regulamin warsztatów podpisany przez rodziców/opiekunów. Biuro Promocji OTLiA czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. W przypadku konieczności ustalenia innego terminu, prosimy o kontakt pod nr tel. 77 454 23 36 wew. 72. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 


WIĘCEJ O PROWADZĄCYCH:

MARTYNA MAJEWSKA – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Studiowała reżyserię filmową na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Reżyserka teatralna i filmowa, scenarzystka i instruktorka warsztatów. Prowadziła autorski cykl warsztatów “Teatralne kosmosy” dla Wrocławskiego Teatru Lalek, warsztaty edukacji filmowej dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, warsztaty o muzyce w teatrze dla Biennale organizowanego poznańskiego Centrum Sztuki Dziecka, poranki filmowe i plastyczne dla Centrum Sztuki WRO, warsztaty o metodach aktywizujących dla nauczycieli w Stowarzyszeniu Tratwa, cykliczne warsztaty poetycko-wizualne wrocławskiego Domu Kultury Anima, warsztaty teatralne oraz warsztaty z tworzenia wielkich form teatralnych dla Festiwalu Nowych Sztuk dla Dzieci we Wrocławiu, zajęcia teatralne i z psychodramy dla wrocławskiej Małej Uczelni, warsztaty teatralno-scenograficzne dla firmy eventowej Exploring Events, warsztaty scenariuszowo-filmowe dla Wrocławskiej Fundacji Filmowej, Lato w Teatrze 2016 w OTLiA oraz wiele innych. Ma szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz z młodzieżą. Poza pracą warsztatową aktywnie pracuje jako reżyserka podejmując się kolejnych projektów teatralnych oraz filmowych w Polsce i zagranicą. Laureatka pierwszej nagrody w konkursie na debiut w Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej w nurcie OFF w 2009 roku, dwukrotnie nominowana do nagrody WARTO w kategorii teatr oraz do Wrocławskiej Nagrody Teatralnej.

 

JAKUB KOWALCZYK – aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa i rozwija jako prowadzący lekcje teatralne z zakresu historii teatru lalek. Prowadzi także warsztaty teatralne dla dzieci „Teatralna mapa emocji”, opierające się w znacznej mierze na rozwijaniu świadomości ciała, wykorzystywaniu go jako nośnika emocji. Swoje doświadczenie w pracy z ciałem i ruchem zdobywał jako uczestnik dwuletniego projektu „Dynamika metamorfozy” w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a także jako uczestnik warsztatów w Polsce i za granicą, m. in. „Erasmus Intensive Programme- Playing Identities: Acting, the Self and Society” w Sienie. Kilkakrotnie współpracował także z Fundacją „Dr Clown”, prezentując spektakle na oddziałach dziecięcych opolskich szpitali.

 

DAWID MAJEWSKI – absolwent muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kursu music design w Akademie Deutsche POP w Wiedniu. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku: menadżer kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzący z Wałbrzycha kompozytor, multiinstrumentalista i aranżer, eksperymentuje na styku muzyki akustycznej i elektronicznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał przy współpracy z wiedeńską organizacją Vienna Talent Center poprzez prowadzenie indywidualnych lekcji gry na instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, trąbka), organizację i prowadzenie warsztatów muzycznych dla większych grup i organizację koncertów. Pracując jako pedagog w Pierwszej Społecznej Szkole Polskiej w Wiedniu, prowadził zajęcia muzyczne i muzyczno-rytmiczne w oparciu o autorski program nauczania. Do najciekawszych zrealizowanych przez niego projektów teatralnych należą: muzyka do spektakli „Plama” i „Yemaya, Królowa Mórz” – zrealizowanych przy współpracy z Wrocławskim Teatrem Lalek, muzyka i udźwiękowienie spektakli „Sachem”, „Zrozumieć Giaura” i „ Polska 120” – zrealizowanych we współpracy z Wałbrzyskim Teatrem Lalki i Aktora, muzyka do spektaklu „Batory_trans” – zrealizowanego we współpracy z Wrocławskim Teatrem Pantomimy. Twórca muzyki muzyki filmowej („Multifrenia” – projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej), muzyki do gier komputerowych (muzyka dla gry – „Tower of Time” – Event Horizon production), music design dla 3D-mappingów (współpraca z rzeszowskim zespołem precyzja.org).