FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII

Od grudnia 2013 roku OTLiA jest jedną z 4 instytucji kultury realizujących projekt Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”. W ramach programu dzieci z całej Opolszczyzny mają okazję oglądać proponowane przez nas spektakle oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez aktorów naszego Teatru.

WIĘCEJ

LEKCJE TEATRALNE

To oferta działań teatralnych prowadzonych przez aktorów naszego Teatru, przygotowana z myślą o grupach przedszkolnych i szkolnych. Różnorodność tematów, przy jednoczesnym dostosowaniu ich do grup wiekowych (starsze przedszkolaki, szkoły podstawowe – kl. I-III i kl. IV-VI, gimnazja, szkoły średnie) oraz aktorzy teatru w roli prowadzących, dają gwarancję interesującego i profesjonalnie przygotowanego 45-minutowego spotkania. Lekcje odbywają po drugim porannym przedstawieniu.

WIĘCEJ

PEDAGOGIKA TEATRU

PEDAGOGIKA TEATRU to coraz prężniej rozwijający się dział edukacji związanej z teatrem. W Polsce jest to stosunkowo nowa dziedzina, której podstawowym celem jest kształtowanie świadomości i samoświadomości widzów, przybliżenie ich do rozumienia teatru poprzez samodzielne używanie jego języka. Działania z zakresu pedagogiki teatru odwołują się do codziennych i indywidualnych doświadczeń każdego z widzów i budują nową jakość porozumienia na linii scena-widownia. Jednym z założeń pedagogiki teatru jest również reagowanie na zmiany zachodzące na obszarze języka sztuki teatru i przybliżenie tych zmian publiczności.

WIĘCEJ

TEATR. Poczuj to!

TEATR. Poczuj to! to pierwszy opolski projekt z zakresu pedagogiki teatru. Głównym założeniem spotkań, dyskusji i warsztatów jest traktowanie teatru jako przestrzeni wymiany emocji i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, poprzez wspólną aktywność i zabawę. Teatr nie jest tylko statycznym budynkiem, lecz przede wszystkim miejscem, w którym dokonuje się ciągła wymiana energii pomiędzy sceną a widownią. Dlatego chcemy zaprosić naszych obecnych i przyszłych widzów do działań pozwalających na lepsze rozumienie, nazywanie i doświadczanie emocji.

WIĘCEJ

TEATRALNE SPIĘCIE

Teatralne Spięcie to projekt łączący teatry i szkoły. Nauczyciele biorą udział w cyklu warsztatów organizowanych przez członków Stowarzyszenia Pedagogów Teatru przy wsparciu pracowników teatru. Prowadzący wykorzystują narzędzia teatralne oraz pokazują, jak zastosować je w praktyce. Uczestnicy poznają ideę pedagogiki teatralnej, a przede wszystkim zdobędą narzędzia do budowy warsztatu do spektaklu. Wynikiem pracy będą autorskie scenariusze, które nauczyciele wykorzystają w teatralnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

WIĘCEJ

TEATRALNY PLAC ZABAW JANA DORMANA

PROJEKT

„Teatralny Plac Zabaw Jana Dorman” powstał z inspiracji i fascynacji autorek twórczością i filozofią wybitnego polskiego reżysera teatralnego. Głównym elementem projektu jest spektakl dla dzieci w wieku 6-9 lat. Projekt został rozbudowany o warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury oraz instalację artystyczną, której obiektami są elementy scenografii. Towarzyszy mu także publikacja scenariuszy Jana Dormana. Dodatkowo w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną badania socjologiczne dotyczące edukacji teatralnej, które posłużą rozwijaniu kolejnych projektów edukacyjnych w Polsce.

WIĘCEJ

WARSZTATY TEATRALNE „ZA KURTYNĄ”

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów teatralnych „Za kurtyną”, które w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora prowadzi nasza aktorka, Dorota Nowak. „Za kurtyną” to cztery dwugodzinne spotkania przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat. Warsztaty adresowane są nie tylko do tych dzieci, które w teatrze bywają i teatr lubią, ale przede wszystkim do tych, które stoją nieco z boku, tych którym trudność sprawia publiczne zaprezentowanie się i tzw. komunikacja społeczna.

WIĘCEJ

WARSZTATY DO SPEKTAKLI

To darmowe warsztaty problemowe i spotkania dla grup/klas przygotowane do wybranych przedstawień, prowadzone przez pedagog teatru, aktorów oraz artystów i pedagogów współpracujących z Teatrem.

WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI

Współdziałanie ze środowiskiem pedagogicznym Opolszczyzny jest jednym z ważniejszych obszarów działalności edukacyjnej Teatru. Zapraszamy do współpracy nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia (od żłobków po uczelnie wyższe). Mamy w swojej ofercie warsztaty, szkolenia, dyskusje oraz spotkania organizowane specjalnie z myślą o rozwoju działań na linii teatr-szkoła.

WIĘCEJ