SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Już po raz piąty Opolski Teatr Lalki i Aktora zaprasza dzieci do wzięcia udziału w tematycznym konkursie plastycznym. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w województwie opolskim.

 

Dotychczas w OTLiA odbyły się konkursy na wykonanie Szopek Bożonarodzeniowych, Baranków Wielkanocnych, Masek Karnawałowych i Aniołów. Każdy z konkursów cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Pierwsze trzy konkursy przyniosły rezultat w postaci ponad 100 prac, które pięknie ozdabiały teatralne foyer. Konkurs na wykonanie Aniołów przerósł nasze największe oczekiwania, bowiem ponad 500 autorskich prac, na ponad miesiąc zamieniło teatralne przestrzenie w niezwykłą galerię dziecięcych dzieł.

 

Tematem tej edycji są Symbole Świąt Bożego Narodzenia. Z czym nasi najmłodsi kojarzą Boże Narodzenie? Ze świątecznym drzewkiem, bombką, szopką, aniołem, a może Św. Mikołajem i reniferem? Pozostawiamy uczestnikom całkowita dowolność! Już nie raz przekonaliśmy się, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic, a mali artyści są bardzo pomysłowi i oryginalni! Mamy nadzieję, że i tym razem dzieci bardzo licznie odpowiedzą na nasze zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie. Prace mogą być wykonane wg wszelkich pomysłów, inspiracji i możliwości twórczych. Mogą być to prace indywidualne lub zbiorowe (max 3 osoby w grupie).

 

Prace konkursowe przyjmujemy do 30 listopada 2017. Wszystkie prace dostarczone na konkurs będą stanowiły ekspozycję w przestrzeniach Teatru, a spośród nich najciekawsze zostaną nagrodzone. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich chętnych do 7 stycznia 2018.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej. Prosimy pamiętać, że do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i metryczkę wg wzorów zamieszczonych poniżej.

 

Symbole Świąt fot. Grzegorz Gajos

fot. Grzegorz Gajos


KARTA ZGŁOSZENIA

DO KONKURSU PN. SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

praca:  indywidualna / zbiorowa (proszę zaznaczyć właściwe)

grupa wiekowa:    przedszkole        klasa 1–3      klasa 4-7  (proszę zaznaczyć właściwe)

 

imię i nazwisko autora (w przypadku pracy indywidualnej) lub autorów (w przypadku pracy zbiorowej)

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

 

nazwa, adres i telefon przedszkola, szkoły lub placówki

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

grupa/ klasa …………………………

 

kontakt telefoniczny i e-mail do nauczyciela  (w przypadku pracy powstałej na zajęciach)

lub rodzica / opiekuna   (w przypadku pracy powstałej poza zajęciami przedszkolnymi/ szkolnymi)

imię i nazwisko …………………………………………………………………………..…………………………….……………………

telefon …………………………………………………………………………………………………………..…….……….………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………………..………………………………

 

METRYCZKA

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(AUTOR/ AUTORZY (imię i nazwisko, wiek)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(GRUPA/KLASA; NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY )


 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z województwa opolskiego – wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:

– dzieci w wieku przedszkolnym

– uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

– uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej.

 1. W wymienionych kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną pracę.

Zasady przygotowania prac

 1. Tematem konkursu są Symbole Świąt Bożego Narodzenia. Oznacza to dowolność przygotowania prac, kojarzących się uczestnikom z tematem konkursu, z zastrzeżeniem, że forma pracy i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych.
 2. Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, zastrzeżeniem p.1. Ponadto, prace muszą być wykonane własnoręcznie przez dzieci biorące udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie gotowych figur.
 3. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
 4. Do każdej pracy konieczne jest dołączenie karty zgłoszenia z metryczką wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu. Kartę z metryczką należy solidnie przymocować do pracy w dowolny sposób tak, aby umożliwić identyfikację autora/autorów (podklejone do pracy od wewnątrz, przyszyte, przyczepione). Dodatkowo każda praca powinna być podpisana od wewnątrz (imię i nazwisko wykonawcy).

Przyjmowanie prac

Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2017 do siedziby Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, adres: ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole. Prace należy dostarczyć na portiernię Teatru, która jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjmowane będą tylko prace posiadające przymocowaną kartą zgłoszenia z metryczką.

Kryteria oceny

 1. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
 2. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.

Nagrody

 1. Wszystkie prace dostarczone na konkurs do siedziby Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, będą stanowiły ekspozycję we wnętrzach Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, która potrwa od 6 grudnia 2017 do 7 stycznia 2018.
 2. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Dodatkowe informacje

 1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 2. Autorzy prac, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w celach reklamujących konkurs, zarówno w mediach jak i poprzez kanały promocyjne OTLiA.
 3. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie i pedagodzy, zobowiązują się odebrać prace po zakończeniu ekspozycji, czyli po 7 stycznia 2018. Ostateczny termin odbioru prac to 31 stycznia 2018.