TEATR. Poczuj to! 2018 jest kontynuacją pierwszego projektu z zakresu pedagogiki teatru realizowanego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora nieprzerwanie od 2013 roku. Po raz kolejny projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu możemy znowu zapraszać naszych Widzów na cykle warsztatów, spotkań, dyskusji. Program realizowany będzie od maja do listopada 2018.

 

W myśl założeń projektu, teatr jest miejscem spotkań, dyskusji i warsztatów, a także przestrzenią wymiany emocji i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, poprzez wspólną aktywność i zabawę.

 

Dzięki projektowi, spotykamy się z naszymi widzami nie tylko podczas przedstawień, ale również dyskutujemy i współdziałamy z nimi na nowym obszarze wydarzeń edukacyjnych. Teatr nie jest tylko statycznym budynkiem, lecz przede wszystkim miejscem, w którym dokonuje się ciągła wymiana energii pomiędzy sceną a widownią. Dlatego chcemy zaprosić naszych obecnych i przyszłych widzów, do działań pozwalających na lepsze rozumienie, nazywanie i doświadczanie emocji.

 

W projekcie bardzo ważne jest wsparcie integracji społecznej poprzez wspólne działanie i doskonalenie komunikacji na wielu poziomach i we wszystkich pokoleniach. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu, zostały pomyślane w ten sposób, by dotrzeć również do osób z ograniczonym dostępem do oferty kulturalnej. Działania zakładają również integrację osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi oraz integrację międzypokoleniową. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są darmowe.

 

W ramach projektu odbywają warsztaty, dyskusje i spotkania. Działania ujęte zostały w 5 cykli: DRAMAT W AKCJI, CZYTANIE-DZIAŁANIE, AKADEMIA RODZICA, MULTIKREACJE oraz TEATR ABCDEmocje. Poszczególne cykle odnoszą się do podobnych zagadnień, poruszają podobną tematykę, lecz kierowane są do zróżnicowanych odbiorców. Działania przeznaczone są dla osób w każdym wieku – od niemowląt po seniorów. Odbiorcami poszczególnych cykli są rodziny z dziećmi (CZYTANIE-DZIAŁANIE), dzieci w wieku szkolnym (MULTIKREACJE), młodzież, dorośli i seniorzy (DRAMAT W AKCJI), a także rodzice (AKADEMIA RODZICA) i nauczyciele (TEATR. ABCDEmocje).

 


W ramach projektu TEATR. Poczuj to! odbędzie się cykl następujących wydarzeń ujętych w 5 bloków:

DRAMAT W AKCJI to czytania współczesnej dramaturgii dla młodzieży i dorosłych, połączone z interaktywnymi warsztatami i spotkaniami z twórcami działającymi w środowisku teatralnym, takimi jak: autorzy – dramaturdzy, kompozytorzy, reżyserzy, aktorzy. Wybrane do warsztatów sztuki poruszać będą problemy ważne dla młodych ludzi i prezentowane będą przy użyciu bliskiego im języka. Spotkania mają otworzyć uczestników warsztatów na dyskusję: najważniejszy będzie głos osób zasiadających na widowni – obudzone i wywołane w nich emocje, odczucia i przeżycia.

 

CZYTANIE-DZIAŁANIE to kreatywne warsztaty dla dzieci i ich rodziców/dziadków/opiekunów inspirowane współczesną literaturą dla młodych czytelników, połączone z czytaniami literatury dla dzieci. Czytane w trakcie warsztatów atrakcyjne, ale także mądre książki zaopatrzone w piękne ilustracje, będą inspiracją do działań choreograficznych i plastycznych. Warsztatowe zabawy plastyczne i taneczne, oparte o innowacyjne formy działania i środki wyrazu teatru, opierają się na doświadczaniu i wyrażaniu emocji, przelewaniu ich w artystyczne działania.

 

MULTIKREACJE to warsztaty, które mają na celu włączyć uczestników w budowanie interakcyjnych działań dotyczących planowanych i realizowanych przedstawień teatralnych w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Działanie w tym cyklu warsztatów stworzy dzieciom nie tylko możliwość pracy kreacyjnej, ale również przybliży warsztat i rzemiosło związane z tworzeniem prac z obszaru sztuk wizualnych, co pozwoli na lepsze zrozumienie współczesnej sztuki oraz umożliwi kształtowanie gustu młodych ludzi i podniesienie ich oczekiwań względem kultury obrazkowej, pod której ogromnym wpływem są zwłaszcza najmłodsze pokolenia.

 

AKADEMIA RODZICA to warsztaty pracy nad emocjami dla rodziców. Są odpowiedzią na istniejącą u wielu współczesnych rodziców troskę o budowanie pozytywnych relacji emocjonalnych z własnym dzieckiem. Warsztaty mają za zadanie pomóc rodzicom i opiekunom w usprawnieniu, nawiązaniu lub odbudowaniu komunikacji z dzieckiem. Warsztaty prowadzone będą przez trenerkę specjalizującą się w tematyce treningu emocji i doskonalenia więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi.

 

TEATR ABCDEmocje to warsztaty przygotowane dla nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury. Głównym ich założeniem będzie kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z rozumieniem i emocjonalnym przeżywaniem teatru z wykorzystaniem technik i osiągnięć pedagogiki teatru. Warsztaty mają charakter praktyczny.

 

INTERAKTYWNA WYSTAWA MULTIMEDIALNA – podsumowanie rocznego działania warsztatowego.

Podczas wszystkich wydarzeń projektu, prowadzona będzie bardzo obszerna dokumentacja fotograficzna. Autorem fotografii będzie dr hab. Grzegorz Gajos – artysta-fotograf, z którym od kilku sezonów współpracuje Teatr. Jego zdjęcia przepełnione są emocjami: radością, zaskoczeniem, śmiechem, wzruszeniem, zaciekawieniem i cała gamą uczuć, którymi żyją uczestnicy warsztatów, czytań, dyskusji i spotkań. Patrząc na te zdjęcia – można poczuć teatr. Na zdjęciach prezentowanych na wystawie będzie można zobaczyć wszystkie projektowe cykle, których bohaterami są ludzie i ich emocje w działaniu. Wystawa prezentowana będzie od 20 listopada do końca grudnia 2018.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZEŃ DO POBRANIA PONIŻEJ

 

HARMONOGRAM

 

KOORDYNATORZY PROJEKTU:
Koordynatorzy organizacyjni: Magdalena Starczewska, Urszula Wyczechowska-Kubiak
Koordynator merytoryczny: Rafał Mościcki

REZERWACJE:
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Obowiązują rezerwacje:
Cykl Multikreacje: Rafał Mościcki raf.mos@wp.pl
Cykl Akademia Rodzica: Ksymena Klemińska xyma@context.pl
Pozostałe cykle: Biuro Obsługi Widzów OTLiA 77/ 454 37 96, 77/ 407 90 56
lub e-mail: bow@teatrlalki.opole.pl
Ilość miejsc na wszystkie wydarzenia jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.