WARSZTATY Z TEATREM

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zapraszają młodzież do udziału w wakacyjnych warsztatach artystycznych, które odbędą się w dniach 28.06. – 7.07.2017.

 

Warsztaty z Teatrem dla młodzieży w wieku 14-18 lat będą odbywały się częściowo w siedzibach OTLiA i MDK-u, a także w niezwykłych opolskich plenerach.

 
Uczestnicy będą pracowali w trzech grupach prowadzonych przez profesjonalistów – reżyserkę Martynę Majewską, aktora Jakuba Kowalczyka i kompozytora Dawida Majewskiego. Grupy warsztatowe będą prowadzone autorskimi metodami powstałymi na bazie doświadczeń edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, które każdy z prowadzących posiada. Praca ma opierać się na trzech zasadniczych punktach: inspirowanie, komunikowanie, współodpowiedzialność. Bardzo ważna zasada współpracy to obustronna, otwarta komunikacja. Uczestnicy warsztatu mają realnie uczestniczyć w procesie tworzenia i mają na każdym etapie czuć swobodę do wypowiedzi.

 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne artystyczne środki wyrazu i rozwiną swoje pasje i umiejętności, co doprowadzi do powstania pokazu z udziałem wszystkich uczestników. Inspiracją do pokazu warsztatowego jest hasło „PRZEPŁYW”.

Podczas zajęć będziemy pracowali z wieloma „płynnymi materiami”. Dzięki metaforze wody – fal, głębin, źródła, prądów, strumieni, przypływów i odpływów, cyrkulacji, pragnienia, odżywienia,  będziemy nawiązywali do współczesnego nurtu FLOW. W psychologii to nowoczesne pojęcie oznacza stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Przy pomocy takich środków artystycznych jak ruch sceniczny, gra aktorska, aranżacja przestrzeni i muzyka na żywo postaramy się razem „poczuć to flow” i przeżyć wakacyjną przygodę z teatrem plenerowym.

 

Program zajęć obejmuje m.in. :

 • improwizacje aktorskie, choreograficzne i muzyczne
 • poznanie różnych rodzajów rozgrzewek aktorskich, ćwiczenia w rozpoznaniu własnego ciała jako narzędzia do przekazywania komunikatu scenicznego
 • podstawy pantomimy i teatru ruchu
 • etiudy oparte wyłącznie na plastyce ruchu w pustej przestrzeni
 • zadania ruchowe pomagające poprawić i poznać motorykę swojego ciała
 • rozpoznanie własnego ciała jako narzędzia do przekazywania komunikatu scenicznego
 • rozgrzewki wokalne, podejście do głosu jako do podstawowego nośnika emocji scenicznych
 • nagrywanie i słuchanie swojego głosu, próby jego modulowania
 • poszukiwanie inspiracji akustycznych w ciele (dźwięki ruchu, dźwięki możliwe do wygenerowania ciałem, wykorzystanie aparatu mowy),
 • a przede wszystkim wspólną pracę nad pokazem finałowym – od opracowania scenariusza, poprzez tworzenie rekwizytów pomocnych w etiudach teatralnych, zakomponowanie  przestrzeni do pokazu finałowego, po scalenie wszystkich elementów w jeden spójny obraz sceniczny.

   

   

   
  Serdecznie zapraszamy!
   
   

   

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  Warsztaty przygotowane będą dla 30 osób w wieku 14-18 lat. Będą trwały od 28 czerwca do 7 lipca 2017 (z sobotą 1.07. włącznie), od godz. 9:00 do 15:00. Uczestnicy będą pracowali pod okiem artystów (reżyserki, choreografa i kompozytora), co ma doprowadzić do pokazu finałowego, zaprezentowanego dla publiczności ostatniego dnia warsztatów. Uczestnicy maja zapewnioną opiekę pedagogiczną (trzech wychowawców z odpowiednimi kwalifikacjami), medyczną przewidzianą przepisami MEN, ubezpieczenie oraz drugie śniadanie.

  Koszt całości warsztatów wynosi 300 zł/os. Płatność należy uiścić na numer konta podany w karcie zgłoszeniowej do dnia 23.06.2017. W celu zgłoszenia na warsztaty, należy zgłosić się do Biura Promocji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, ul. Kośnego 2a, wypełnić kartę z danymi uczestnika oraz dostarczyć regulamin warsztatów podpisany przez rodziców/opiekunów. Biuro Promocji OTLiA czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 ( wyj. dni 15-16.06.2017). W przypadku konieczności ustalenia innego terminu, prosimy o kontakt pod nr tel. 77 454 23 36 wew. 71. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

   

   
   
   

  WIĘCEJ O PROWADZĄCYCH:

  MARTYNA MAJEWSKA – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Studiowała reżyserię filmową na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Reżyserka teatralna i filmowa, scenarzystka i instruktorka warsztatów. Prowadziła autorski cykl warsztatów “Teatralne kosmosy” dla Wrocławskiego Teatru Lalek, warsztaty edukacji filmowej dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, warsztaty o muzyce w teatrze dla Biennale organizowanego poznańskiego Centrum Sztuki Dziecka, poranki filmowe i plastyczne dla Centrum Sztuki WRO, warsztaty o metodach aktywizujących dla nauczycieli w Stowarzyszeniu Tratwa, cykliczne warsztaty poetycko-wizualne wrocławskiego Domu Kultury Anima, warsztaty teatralne oraz warsztaty z tworzenia wielkich form teatralnych dla Festiwalu Nowych Sztuk dla Dzieci we Wrocławiu, zajęcia teatralne i z psychodramy dla wrocławskiej Małej Uczelni, warsztaty teatralno-scenograficzne dla firmy eventowej Exploring Events, warsztaty scenariuszowo-filmowe dla Wrocławskiej Fundacji Filmowej, Lato w Teatrze 2016 w OTLiA oraz wiele innych. Ma szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz z młodzieżą. Poza pracą warsztatową aktywnie pracuje jako reżyserka podejmując się kolejnych projektów teatralnych oraz filmowych w Polsce i zagranicą. Laureatka pierwszej nagrody w konkursie na debiut w Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej w nurcie OFF w 2009 roku, dwukrotnie nominowana do nagrody WARTO w kategorii teatr oraz do Wrocławskiej Nagrody Teatralnej.

   

  JAKUB KOWALCZYK – aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa i rozwija jako prowadzący lekcje teatralne z zakresu historii teatru lalek. Prowadzi także warsztaty teatralne dla dzieci „Teatralna mapa emocji”, opierające się w znacznej mierze na rozwijaniu świadomości ciała, wykorzystywaniu go jako nośnika emocji. Swoje doświadczenie w pracy z ciałem i ruchem zdobywał jako uczestnik dwuletniego projektu „Dynamika metamorfozy” w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a także jako uczestnik warsztatów w Polsce i za granicą, m. in. „Erasmus Intensive Programme- Playing Identities: Acting, the Self and Society” w Sienie. Kilkakrotnie współpracował także z Fundacją „Dr Clown”, prezentując spektakle na oddziałach dziecięcych opolskich szpitali.

   

  DAWID MAJEWSKI – absolwent muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kursu music design w Akademie Deutsche POP w Wiedniu. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku: menadżer kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzący z Wałbrzycha kompozytor, multiinstrumentalista i aranżer, eksperymentuje na styku muzyki akustycznej i elektronicznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał przy współpracy z wiedeńską organizacją Vienna Talent Center poprzez prowadzenie indywidualnych lekcji gry na instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, trąbka), organizację i prowadzenie warsztatów muzycznych dla większych grup i organizację koncertów. Pracując jako pedagog w Pierwszej Społecznej Szkole Polskiej w Wiedniu, prowadził zajęcia muzyczne i muzyczno-rytmiczne w oparciu o autorski program nauczania. Do najciekawszych zrealizowanych przez niego projektów teatralnych należą: muzyka do spektakli „Plama” i „Yemaya, Królowa Mórz” – zrealizowanych przy współpracy z Wrocławskim Teatrem Lalek, muzyka i udźwiękowienie spektakli „Sachem”, „Zrozumieć Giaura” i „ Polska 120” – zrealizowanych we współpracy z Wałbrzyskim Teatrem Lalki i Aktora, muzyka do spektaklu „Batory_trans” – zrealizowanego we współpracy z Wrocławskim Teatrem Pantomimy. Twórca muzyki muzyki filmowej („Multifrenia” – projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej), muzyki do gier komputerowych (muzyka dla gry – „Tower of Time” – Event Horizon production), music design dla 3D-mappingów (współpraca z rzeszowskim zespołem precyzja.org).