WiK MECENASEM TEATRU

Szanowni Państwo, dziś w naszym Teatrze, Prezes Zarządu WiK Opole Ireneusz Jaki oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny OTLiA Krystian Kobyłka, przy udziale Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, podpisali deklarację współpracy.

 

Mając na uwadze wspólną misję kształtowania wszechstronnego rozwoju społecznego, emocjonalnego i duchowego najmłodszych pokoleń oraz obustronne korzyści wynikające ze wzajemnych relacji, Strony wyraziły chęć nawiązania stałej, długoterminowej i wielopłaszczyznowej współpracy.

 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, pragnie wesprzeć działania edukacyjne i artystyczne Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki i tym samym objąć Teatr Mecenatem. Strony podejmować będą wspólne zadania mające służyć lokalnej społeczności.

 

W ramach współpracy Strony będą:
• Prowadzić edukację i rozwijać zainteresowanie w zakresie, m.in. kultury, teatru, ochrony środowiska, dbałości o wodę i ochronę zasobów wodnych;
• Podejmować działania mające na celu dbałość o piękny i zrozumiały polski język ojczysty, niezbędny w aktach społecznej komunikacji;
• Kształtować pozytywne wartości artystyczne w oparciu o trzy główne wartości – dobro, prawdę i piękno;
• Podtrzymywać i upowszechniać kulturę, tradycję i dziedzictwo narodowe.

 

fot. WiK Opole