Współdziałanie ze środowiskiem pedagogicznym Opolszczyzny jest jednym z ważniejszych obszarów działalności edukacyjnej Teatru. Zapraszamy do współpracy nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia (od żłobków po uczelnie wyższe). Mamy w swojej ofercie warsztaty, szkolenia, dyskusje oraz spotkania organizowane specjalnie z myślą o rozwoju działań na linii teatr-szkoła.


 

  • premiery dla nauczycieli

To darmowe pokazy przedpremierowe wszystkich nowych przedstawień (zazwyczaj w przeddzień planowanej premiery) połączone z działaniami pokazującymi możliwości połączenia spektaklu z celami edukacyjnymi. W ramach premier dla nauczycieli odbywają się spotkaniami z twórcami przedstawienia, praca warsztatowa nad scenariuszami zajęć do spektaklu, dyskusje o możliwości połączenia treści spektaklu z podstawą programową oraz dyskusje zgłębiającymi sensy przedstawienia.

 

  • stała współpraca z nauczycielami

W sezonie 2012/2013 zawiązała się przy Teatrze grupa nauczycieli, którzy regularnie spotykają się i współpracują z pedagog teatru. W ramach tej działalności oglądają przedstawienia, dyskutują nad nimi, tworzą scenariusze lekcji, omawiają możliwość połączenia przedstawień z zajęciami szkolnymi, szkolą się w zakresie tworzenia scenariuszy oraz doskonalą swój warsztat pracy teatralnej z dziećmi. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do tych działań.

 

  • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Kolejnym z obszarów działań z nauczycielami jest współpraca z MODN, zwłaszcza w zakresie szkoleń oraz tworzenia scenariuszy. W zakładce Edukacja teatralna na stronie http://www.modn.opole.pl/portal-wiedzy-modn/edukacja-teatralna.html znajdą Państwo wypracowane przez nauczycieli szkół i przedszkoli scenariusze lekcji i zajęć dydaktycznych, które odwołują się do spektakli z bieżącego repertuaru OTLiA. Zachęcamy Państwa – nauczycieli, pedagogów i wychowawców – do współtworzenia materiałów przydatnych w pracy z uczniem-odbiorcą przedstawienia teatralnego. Wszystkie osoby zainteresowane taką formą aktywności zawodowej prosimy o kontakt z konsultantem MODN dr Stefanią Jagło s.jaglo@modn.opole.pl tel. 77 402 45 17.

 

  • klasy patronackie

To nowa propozycja OTLiA dla nauczycieli chcących bliżej współpracować z Teatrem i stworzyć swoim uczniom niepowtarzalne warunki rozwoju. W ramach patronatu przewidziane są: specjalnie przygotowane warsztaty prowadzone przez pedagog teatru, aktorów i artystów współpracujących z Teatrem, dyskusje po przedstawieniach, możliwość uczestniczenia w próbach, lekcje teatralne, możliwość konsultacji działań teatralnych uczniów. Aktywne szkoły, klasy i nauczyciele włączani będą w inne działania edukacyjne i artystyczne teatru, a ich aktywność promowana będzie przez Teatr.

Liczba miejsc jest ograniczona (patronatem objętych zostanie maksymalnie 5 klas z województwa). Większość działań w ramach patronatu jest bezpłatna, jedynie niektóre aktywności będą wymagały zakupienia biletów lub wejściówek. Wszystkie objęte patronatem klasy otrzymają promocyjne ceny biletów na warsztaty i inne płatne wydarzenia odbywające się w Teatrze.