Współdziałanie ze środowiskiem pedagogicznym Opolszczyzny jest jednym z ważniejszych obszarów działalności edukacyjnej Teatru. Zapraszamy do współpracy nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia (od żłobków po uczelnie wyższe). Mamy w swojej ofercie warsztaty, szkolenia, dyskusje oraz spotkania organizowane specjalnie z myślą o rozwoju działań na linii teatr-szkoła.


 

  • premiery dla nauczycieli

To darmowe pokazy przedpremierowe wszystkich nowych przedstawień (zazwyczaj w przeddzień planowanej premiery) połączone z działaniami pokazującymi możliwości połączenia spektaklu z celami edukacyjnymi. W ramach premier dla nauczycieli odbywają się spotkaniami z twórcami przedstawienia, praca warsztatowa nad scenariuszami zajęć do spektaklu, dyskusje o możliwości połączenia treści spektaklu z podstawą programową oraz dyskusje zgłębiającymi sensy przedstawienia.

 

  • klasy patronackie

To propozycja OTLiA dla nauczycieli chcących bliżej współpracować z Teatrem i stworzyć swoim uczniom niepowtarzalne warunki rozwoju. W ramach patronatu przewidziane są: specjalnie przygotowane warsztaty prowadzone przez pedagoga teatru, aktorów i artystów współpracujących z Teatrem, dyskusje po przedstawieniach, możliwość uczestniczenia w próbach, lekcje teatralne, możliwość konsultacji działań teatralnych uczniów. Aktywne szkoły, klasy i nauczyciele włączani będą w inne działania edukacyjne i artystyczne teatru, a ich aktywność promowana będzie przez Teatr.

Liczba miejsc jest ograniczona. Większość działań w ramach patronatu jest bezpłatna, jedynie niektóre aktywności będą wymagały zakupienia biletów lub wejściówek. Wszystkie objęte patronatem klasy otrzymają promocyjne ceny biletów na warsztaty i inne płatne wydarzenia odbywające się w Teatrze.