aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista w Biurze Organizacji Widowni

1) Do zadań przypisanych stanowisku należy między innymi:
a) organizacja i sprzedaż spektakli w teatrze
b) organizacja i sprzedaż innych form działalności w teatrze, w tym edukacji teatralnej
c) organizacja widowni w zakresie prawidłowej obsługi przedstawień, wydarzeń oraz innych imprez i działań
d) działania na rzecz pozyskiwania widzów i zwiększania frekwencji
e) nadzór nad realizacją zadań związanych ze sprzedażą biletów
f) sporządzanie miesięcznych planów repertuarowych
g) organizowanie i prowadzenie działalności reklamowej i popularyzatorskiej (m.in. dystrybucja materiałów reklamowych)
h) przygotowywanie umów, sprawozdań, analiz dot. spektakli
i) sporządzanie planów i wykazów wpływów i frekwencji
j) tworzenie bazy klientów instytucjonalnych i indywidualnych
k) pomoc w kreowaniu i pozyskiwaniu nowych kanałów sprzedaży
l) prowadzenie działalności promocyjnej
ł) wynajem sal widowiskowych, współorganizacja i organizacja imprez obcych, rozliczanie imprez obcych
m) archiwizacja wytworzonej dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum

2) Wymagania:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
b) doświadczenie w pracy na stanowisku sprzedażowym
c) wykształcenie min. średnie
d) znajomość obsługi komputera i obsługi programów WORD, EXCELL
e) dyspozycyjność pracy w weekendy i w godzinach popołudniowych
f) umiejętność pracy pod presją czasu
g) komunikatywność
h) wysoka kultura osobista
i) kreatywność
j) systematyczność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań
k) umiejętność pracy zarówno w zespole jak i samodzielnie

3) Dodatkowym atutem będzie:
znajomość obsługi programu kasowego IKSORIS

Zatrudnienie:
umowa o pracę na ¾ etatu
Rozpoczęcie pracy: 16 sierpnia 2023
Wynagrodzenie: płaca zasadnicza + premia regulaminowa + dodatek stażowy + prowizja ze sprzedaży biletów

Profity:
praca w zgranym zespole, w szanowanej instytucji kultury (jeden z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce), praca w twórczym i kreatywnym środowisku, możliwość ubezpieczenia grupowego, prawo do korzystania z funduszu socjalnego, możliwość długoterminowych urlopów w okresie wakacyjnym

4. Wymagane dokumenty:
a) CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
b) Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”
c) Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
d) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
e) Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) w siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole.
b) pocztą na adres: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole.
c) mailowo na adres: kadry@teatrlalki.opole.pl
d) Teatr zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną weryfikację formalną, zostaną powiadomieni (telefonicznie/mailowo) o dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Informacji w zakresie pracy na stanowisku udziela:
Biuro Organizacji Widowni pod nr tel. 77 454 37 96

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole.
2. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.
3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
4. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
5. Dane są przechowywane przez okres 1 roku.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, sprostowania, usuwania – w określonych sytuacjach.
7. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: iod@teatrlalki.opole.pl

Pierwszy raz w teatrze?

  • Rezerwacji można dokonać mailowo lub telefonicznie w Biurze Obsługi Widzów. Telefonicznie pod nr 774543796 lub 774079056. Mailowo na adres bow@teatrlalki.opole.pl. Rezerwacje dokonywane drogą mailową, ważne są dopiero po otrzymaniu maila z potwierdzeniem. Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie biletowej, najpóźniej w dniu spektaklu na 45 min przed jego rozpoczęciem.

  • Budynek Teatru mieści się przy ulicy Kośnego 2a, nieopodal Galerii Handlowej Solaris, przy której znajdują się przystanki autobusowe: nr 290 Plac Kopernika – Uniwersytet oraz nr 287 Plac Kopernika – Sienkiewicza. W okolicy Teatru nie ma bezpłatnego parkingu. Najbliższe parkingi płatne znajdują się na ulicy Kośnego, Grunwaldzkiej i na Placu Teatralnym, a także w Galerii Handlowej Solaris.

  • Teatr posiada trzy sceny, na których odbywają się przedstawienia. Są to: Duża Scena, Mała Scena i Scena na Piętrze. Duża Scena i Scena na Piętrze znajdują się w budynku głównym Teatru. Wejście na Małą Scenę znajduje się w podwórku Teatru. Na każdym bilecie wstępu, przy tytule spektaklu znajduje się oznaczenie, na której scenie jest prezentowany spektakl. Zawsze też możesz zapytać o drogę w kasie Teatru ;)
  • Absolutnie nie. Używanie telefonu podczas spektaklu, przeszkadzałoby innym widzom i aktorom na scenie. Dlatego przed wejściem na widownię upewnij się, że dźwięk w telefonie jest wyłączony. W czasie spektaklu nie scrolluj ekranu, ani nie rób zdjęć – światło telefonu przeszkadza tak samo, jak rozmowa!
  • Bilet zakupiony stacjonarnie w kasie biletowej można zwrócić na podstawie paragonu najpóźniej na jeden dzień przed spektaklem. Bilety zakupione on-line nie podlegają zwrotowi. Jeżeli spektakl zostanie odwołany z winy Teatru (np. z powodu choroby aktora), każdemu widzowi przysługuje zwrot.

  • Bilet można kupić internetowo lub stacjonarnie. Zakup biletu on-line możliwy jest za pośrednictwem naszej strony sprzedażowej www.bilety.teatrlalki.opole.pl. Po dokonaniu transakcji, otrzymasz potwierdzenie na wskazany adres mailowy. Potwierdzenie nie jest biletem wstępu. Bilet otrzymasz w kasie biletowej, po który należy się zgłosić przed rozpoczęciem spektaklu. Przy odbiorze wystarczy podać nazwisko, na jakie została dokonana transakcja. Stacjonarnie, bilety można zakupić w kasie biletowej płacąc gotówką lub kartą płatniczą.
  • Niestety nie. Po rozpoczęciu przedstawienia nie ma możliwości wejścia na widownię. Widzowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni na widownię i nie przysługuje im zwrot za bilety.
  • W większości spektakli tak. Wówczas miejsca, które należy zająć, są wskazane na Twoim bilecie. Jeśli zaś na bilecie znajduje się dopisek „miejsca nienumerowane”, nasza bileterka wskaże miejsce, które należy zająć.
  • Nie. W trakcie spektaklu, takie zachowanie przeszkadzałoby widzom i aktorom. W Teatrze nie ma także żadnej kawiarni ani punktu gastronomicznego.
  • Tak. Budynek Teatru wyposażony jest w materiały pomocnicze takie jak: plany tyflograficzne, tabliczki dotykowe, dotykowo-dźwiękowe płytki podłogowe czy pętlę indukcyjno-stanowiskową zaistalowaną przy kasie biletowej. W obrębie scen i widowni nie istnieją bariery architektoniczne, które uniemożliwiały uczestnictwo w ofercie osobom z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę. Widownia Dużej Sceny posiada miejsca przeznaczone dla wózków (specjalne „luki” w rzędach widowni). Widownia Małej Sceny posiada ruchowy rząd „0” umożliwiający wymianę fotela na wózek. Widownia Sceny na Piętrze ma formułę zmienną, która pozwala na dostosowanie jej każdorazowo do konkretnego wydarzenia. Na terenie Teatru nie istnieją przeszkody w infrastrukturze, w postaci np. krawężników czy stromych zjazdów/ podjazdów. Dodatkowo, Duża Scena posiada pętlę induktofoniczną. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość uczestnictwa w ofercie z psem asystującym.