DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Strona internetowa

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-07


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-29.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Starczewska.
E-mail: magdalena.starczewska@teatrlalki.opole.pl
Telefon: 774542336

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
Adres: ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole
E-mail: biuro@teatrlalki.opole.pl
Telefon: 774542336
Skargę można złożyć również do RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH.


Dostępność architektoniczna

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki dysponuje dwoma budynkami. 
 
Wejście do budynku Dużej Sceny znajduje się na poziomie parteru, bez konieczności pokonywania schodów. Wejście z pochylnią dla osób poruszających się na wózku. Drzwi (jednoskrzydłowe, szklane) otwierają się automatycznie. Kasa Teatru, Biuro Organizacji Widzów, Biuro Promocji, szatnia,  foyer oraz 2 toalety (męska oraz damska i dla osób z niepełnosprawnościami) są na tym samym poziomie. Wspomniane miejsca oraz winda oznaczone są tabliczkami z wypukłymi piktogramami i oznaczeniem w alfabecie Braille'a. Budynek ma trzy piętra, na które osoba z niepełnosprawnością może się dostać korzystając ze zlokalizowanej na parterze windy. Winda prowadzi na widownię Dużej Sceny i Sceny na Piętrze. Na każdym poziomie umieszczony jest plan tyflograficzny danego piętra. Na parterze i pierwszym piętrze na podłodze umieszczone są pasy naprowadzające oraz punkty uwagi. Widownia Dużej Sceny posiada miejsca przeznaczone dla wózków aktywnych (specjalne „luki” w rzędach widowni). Dodatkowo, Duża Scena posiada pętlę induktofoniczną. Scena na Piętrze posiada możliwość montażu widowni na dowolne sposoby, tym samym zagwarantowanie widzom z niepełnosprawnościami umieszczenie wózków. W Kasie znajduje się przenośna recepcyjna pętla indukcyjna - urządzenie do obsługi osób słabosłyszących. Na wyposażeniu budynku Dużej Sceny znajdują się z dwa krzesła ewakuacyjne.

Wejście do budynku Małej Sceny znajduje się na poziomie parteru, bez konieczności pokonywania schodów. Budynek Małej Sceny znajduje się za budynkiem Dużej Sceny. Drzwi (dwuskrzydłowe, szklane) wyposażone w uchwyt. Zaraz przy wejściu znajduje się plan tyflograficzny. Widownia Małej Sceny, szatnia,  foyer oraz 3 toalety (męska, damska oraz dla osób z niepełnosprawnościami) znajdują się na parterze budynku. Wspomniane miejsca  oznaczone są tabliczkami z wypukłymi piktogramami i oznaczeniem w alfabecie Braille'a.  Na podłodze umieszczone są pasy naprowadzające oraz punkty uwagi. Mała Scena posiada rząd mobilny, umożliwiający uczestnictwo w ofercie osobie poruszającej się na wózku.

Teatr nie posiada parkingu. W odległości ok. 40 m od budynków, w strefie płatnego parkowania znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu. W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Karolina Bujak-Dybel.
kontakt: biuro@teatrlalki.opole.pl
tel./SMS: 608 433 243 (pn - pt: 7.00 - 15.00)


Inne informacje i oświadczenia

W siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 
Do budynków Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki można wejść z psem przewodnikiem.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Pierwszy raz w teatrze?

  • Rezerwacji można dokonać mailowo lub telefonicznie w Biurze Obsługi Widzów. Telefonicznie pod nr 774543796 lub 774079056. Mailowo na adres bow@teatrlalki.opole.pl. Rezerwacje dokonywane drogą mailową, ważne są dopiero po otrzymaniu maila z potwierdzeniem. Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie biletowej, najpóźniej w dniu spektaklu na 45 min przed jego rozpoczęciem.

  • Budynek Teatru mieści się przy ulicy Kośnego 2a, nieopodal Galerii Handlowej Solaris, przy której znajdują się przystanki autobusowe: nr 290 Plac Kopernika – Uniwersytet oraz nr 287 Plac Kopernika – Sienkiewicza. W okolicy Teatru nie ma bezpłatnego parkingu. Najbliższe parkingi płatne znajdują się na ulicy Kośnego, Grunwaldzkiej i na Placu Teatralnym, a także w Galerii Handlowej Solaris.

  • Teatr posiada trzy sceny, na których odbywają się przedstawienia. Są to: Duża Scena, Mała Scena i Scena na Piętrze. Duża Scena i Scena na Piętrze znajdują się w budynku głównym Teatru. Wejście na Małą Scenę znajduje się w podwórku Teatru. Na każdym bilecie wstępu, przy tytule spektaklu znajduje się oznaczenie, na której scenie jest prezentowany spektakl. Zawsze też możesz zapytać o drogę w kasie Teatru ;)
  • Absolutnie nie. Używanie telefonu podczas spektaklu, przeszkadzałoby innym widzom i aktorom na scenie. Dlatego przed wejściem na widownię upewnij się, że dźwięk w telefonie jest wyłączony. W czasie spektaklu nie scrolluj ekranu, ani nie rób zdjęć – światło telefonu przeszkadza tak samo, jak rozmowa!
  • Bilet zakupiony stacjonarnie w kasie biletowej można zwrócić na podstawie paragonu najpóźniej na jeden dzień przed spektaklem. Bilety zakupione on-line nie podlegają zwrotowi. Jeżeli spektakl zostanie odwołany z winy Teatru (np. z powodu choroby aktora), każdemu widzowi przysługuje zwrot.

  • Bilet można kupić internetowo lub stacjonarnie. Zakup biletu on-line możliwy jest za pośrednictwem naszej strony sprzedażowej www.bilety.teatrlalki.opole.pl. Po dokonaniu transakcji, otrzymasz potwierdzenie na wskazany adres mailowy. Potwierdzenie nie jest biletem wstępu. Bilet otrzymasz w kasie biletowej, po który należy się zgłosić przed rozpoczęciem spektaklu. Przy odbiorze wystarczy podać nazwisko, na jakie została dokonana transakcja. Stacjonarnie, bilety można zakupić w kasie biletowej płacąc gotówką lub kartą płatniczą.
  • Niestety nie. Po rozpoczęciu przedstawienia nie ma możliwości wejścia na widownię. Widzowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni na widownię i nie przysługuje im zwrot za bilety.
  • W większości spektakli tak. Wówczas miejsca, które należy zająć, są wskazane na Twoim bilecie. Jeśli zaś na bilecie znajduje się dopisek „miejsca nienumerowane”, nasza bileterka wskaże miejsce, które należy zająć.
  • Nie. W trakcie spektaklu, takie zachowanie przeszkadzałoby widzom i aktorom. W Teatrze nie ma także żadnej kawiarni ani punktu gastronomicznego.
  • Tak. Budynek Teatru wyposażony jest w materiały pomocnicze takie jak: plany tyflograficzne, tabliczki dotykowe, dotykowo-dźwiękowe płytki podłogowe czy pętlę indukcyjno-stanowiskową zaistalowaną przy kasie biletowej. W obrębie scen i widowni nie istnieją bariery architektoniczne, które uniemożliwiały uczestnictwo w ofercie osobom z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę. Widownia Dużej Sceny posiada miejsca przeznaczone dla wózków (specjalne „luki” w rzędach widowni). Widownia Małej Sceny posiada ruchowy rząd „0” umożliwiający wymianę fotela na wózek. Widownia Sceny na Piętrze ma formułę zmienną, która pozwala na dostosowanie jej każdorazowo do konkretnego wydarzenia. Na terenie Teatru nie istnieją przeszkody w infrastrukturze, w postaci np. krawężników czy stromych zjazdów/ podjazdów. Dodatkowo, Duża Scena posiada pętlę induktofoniczną. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość uczestnictwa w ofercie z psem asystującym.