PANEL DYSKUSYJNY: [PRZYWRÓCIĆ] MATERIALNOŚĆ W BADANIACH TEATRALNYCH

foto z afisza

Przez ostatnie dziesięciolecia praca teatrologa dotyczyła zwykle badania znaczeń (idei reżyserskich i scenograficznych) przy użyciu różnych metodologii. Materialną rzeczywistość teatru, zwłaszcza lalkowa, traktowano z jakby mniej należytą uwagą, a przecież zadaniem teatrologa jest jednak w dużej mierze utrwalanie także tego aspektu historii teatru.

(…) próba ponownego przepisania historii teatru pokazuje, że należałoby wypracować bardziej „materialne” sposoby analizy współczesnego teatru i w konsekwencji rozwijać/przywracać tę dziedzinę teatrologii w ogóle. „Teatr bowiem – w odróżnieniu od przeżyć duchowych i wyrażającej je mowy, i w odróżnieniu od myślenia i wiążących go praw logiki – jest teatrem po pierwsze dlatego, że jest materialny”.
(Andrzej Falkiewicz)

 

prowadzący: Forum Teatrologów to grupa aktywnych badaczy i komentatorów współczesnego teatru, to oddolna, niezależna inicjatywa, zrzeszająca młodych badaczy teatru, tańca i innych sztuk performatywnych.
 
Martyna Friedla – doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, animatorka kultury, krytyczka teatralna współpracująca z Gazetą Wyborczą.
 
Zofia Smolarska – absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze AT (2014), gdzie obecnie wykłada, członkini redakcji miesięcznika „Teatr”.
 
Justyna Michalik – absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współredaktorka książek i katalogów wystaw organizowanych przez Cricotekę w Krakowie.
 
Stanisław Godlewski – student MISHiS UAM, krytyk teatralny współpracujący z Gazetą Wyborczą Poznań, „Didaskaliami”, eCzasemKultury.pl, Taniecpolska.pl.

 

Małgorzata Jabłońska – absolwentka teatrologii UJ, zajmuje się historią i problematyką treningu aktorskiego oraz metodologią opisu dramaturgii ciała w spektaklu teatralnym głównie w nurcie teatru alternatywnego.