W 80 LAT DOOKOŁA TEATRU. JUBILEUSZ TEATRU

foto z afisza

Okrągła rocznica – a osiem dziesiątków lat to bardzo okrągła (zważywszy na kształty cyfr: 8 i 0 – jeszcze bardziej okrągła) rocznica. Uczcić można taką – i każdą inną – Rocznicę, Jubileusz – na wiele sposobów. Wspominając minione lata Opolskiego Teatru Lali i Aktora  – od jego początków, od „heroicznej” działalności Alojzego Smolki w 1937 roku – aż do nowoczesnego 2017 – dziś, postanowiliśmy, aby wypowiedzieli się artyści zainspirowani działalnością i dziejami naszej lalkowej – i nie tylko – sceny.

 

Efektem ich uczuć i przemyśleń stały się dwa projekty:

muzyczno-słowny Sambora Dudzińskiego i Artura Pałygi, czyli OTLiA`80;

oraz

plastyczny, dzieło Bartosza Posackiego, Pauliny Ptaszyńskiej, Michała Misiury czyli „Duch teatru” – mappingowa projekcja multimedialna.

 

W obu projektach ważna jest historia – to co się w opolskim teatrze lalek i z teatrem tym działo – historia opowiedziana językami piosenki poetyckiej i projekcji multimedialnej. Języki różne, osobne – wspólna, wyrażona metaforą wizualną i słowną treść – podana w zróżnicowanej formie, werbalnej, muzycznej i wizyjnej – na którą składają się epizody zdarzeń, fragmenty słów, obrazowe konstrukcje.

 

W jednej perspektywie usłyszymy echa historii oraz emocji – towarzyszących osobom, także lalkom – postaciom teatralnych kojarzonych w liryczny przekaz obecny w utworach poetyckich Artura Pałygi z wykonywaną na żywo muzyką i śpiewem Sambora Dudzińskiego; w drugiej zaś historia ta zostanie wizualizowana i przetworzona – przefiltrowana przez wyobraźnię plastyczną Bartosza Posackiego i jego współpracowników, realizująca się w cyfrowym tworzywie „mappingowej projekcji multimedialnej”, której skojarzenia plastyczne i słowne splatają się w sugestywną, wieloznaczną całość.