WARSZTATY PROBLEMOWE DO SPEKTAKLI

foto z afisza

W myśl nowocześnie pojmowanej pedagogiki teatru, pragniemy naszym widzom stworzyć warunki do pogłębionej refleksji nad prezentowanymi spektaklami, oraz tak ukierunkować to działanie, aby objęło ono obszar osobistych doświadczeń naszej publiczności. Zakładamy, że ciągłość proponowanych zdarzeń edukacyjnych, regularna praca i zabawa z materią teatralną, przynoszą najlepsze efekty.

 

Dlatego to, po raz kolejny, pragniemy zaprosić grupy dzieci i młodzieży na stałe współpracujące z naszym teatrem (klasy patronackie) – do wzięcia udziału w warsztatach towarzyszących konkursowym przedstawieniom. Chcemy włączyć aktorów, reżyserów, animatorów związanych z teatrami prezentującymi swoje spektakle na Festiwalu, do współtworzenia koncepcji działań edukacyjnych do spektakli.

 

W ten sposób dokona się obustronna wymiana doświadczeń i wiedzy: z jednej strony, widzowie będą mieli szansę „przepracować” spektakl, „dotknąć” poruszanych w nim tematów, zgłębić jego problematykę, poznać lepiej estetykę i tajniki tworzenia teatru lalek; z drugiej strony, dzięki profesjonalnej współpracy z pedagogiem, oraz pracy z publicznością, twórcy przedstawień będą mogli doskonalić swój warsztat i zdobywać nowe narzędzia do działań edukacyjnych – oraz poznać bezpośrednie reakcje widzów, na obejrzane przez nich przedstawienia.