Teatralne Spięcie to projekt łączący teatry i szkoły. Nauczyciele biorą udział w cyklu warsztatów organizowanych przez członków Stowarzyszenia Pedagogów Teatru przy wsparciu pracowników teatru. Prowadzący wykorzystują narzędzia teatralne oraz pokazują, jak zastosować je w praktyce. Uczestnicy poznają ideę pedagogiki teatralnej, a przede wszystkim zdobędą narzędzia do budowy warsztatu do spektaklu. Wynikiem pracy będą autorskie scenariusze, które nauczyciele wykorzystają w teatralnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Projektem zostało objętych 10 teatrów w całej Polsce. Udział w Teatralnym Spięciu będzie początkiem trwałej współpracy na polu edukacji między dwoma środowiskami: szkolnym i teatralnym.

 

Teatry uczestniczące w projekcie:

Teatr Polski im. H. Konieczki, Bydgoszcz

Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza, Gdynia

Teatr Lalki i Aktora „Pinokio”, Łódź

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Opole

Teatr im. W. Horzycy, Toruń

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych

Teatr Powszechny im. Z. Hübnera, Warszawa

TR Warszawa

Teatr Stanisławowski (Muzeum Łazienki Królewskie), Warszawa

 

Działania w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora:

23-24.11.2013, godz. 10.00-16.00  – Trudne tematy w teatrze od strony praktycznej: Morrison/Śmiercisyn – warsztaty w scenografii do spektaklu

30.11-01.12.2013, godz. 13.00-19.00 – O inscenizacji – czyli jak od pomysłu na spektakl szkolny przejść do jego realizacj.

 

prowadzący:

Justyna Czarnota, Jakub Drzastwa – Stowarzyszenie Pedagogów Teatru,

aktorzy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

 

Zdjęcia, aktualności: https://www.facebook.com/TeatralneSpiecie