To oferta działań teatralnych prowadzonych przez aktorów naszego Teatru, przygotowana z myślą o grupach przedszkolnych i szkolnych. Różnorodność tematów, przy jednoczesnym dostosowaniu ich do grup wiekowych (starsze przedszkolaki, szkoły podstawowe – kl. I-III i kl. IV-VIII, szkoły średnie) oraz aktorzy teatru w roli prowadzących, dają gwarancję interesującego i profesjonalnie przygotowanego 45-minutowego spotkania. Lekcje odbywają po drugim porannym przedstawieniu.

 

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY:

 

 1. I. Bajkowe Kulisy

Lekcja jest skierowana do najmłodszego widza (przedszkola, klasy 1-3 szkoły podstawowej) i dotyczy przedstawień w pełni lalkowych i rozgrywanych na scenie parawanowej  („Szewczyk Dratewka” i „Idziemy po skarb”).

Lekcja ma na celu ukazanie tego innego, magicznego  świata przedstawień, który funkcjonuje za kulisami parawanu: świata lalek, reflektorów, świata ruchomych dekoracji. Chcemy pokazać z bliska nasze lalki, naszych bohaterów, a także porozmawiać o ich cechach i charakterach. Uczestnicy będą mogli dosłownie „posmakować” – dotknąć, przytulić i utożsamić się z ulubioną postacią. Cała lekcja będzie przeprowadzona za parawanem teatralnym w otoczeniu niewidzialnego dla widza świata dekoracji teatralnych.

 

 1. Elementarne zadania aktorskie
 2. Rozbudzenie artystycznej wyobraźni dziecka.
 3. Ćwiczenie umiejętność pracy w zespole.
 4. Przełamanie nieśmiałości i zwiększenie poczucia własnej wartości.
 5. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz poznawanie sposobów na zrelaksowanie ciała i umysłu.
 6. Rozwijanie pamięci logicznej i twórczej wyobraźni.
 7. Nauka umiejętności wyrażania własnych emocji.
 8. Poznawanie przestrzeni scenicznej i jednocześnie umiejętności indywidualnego odnalezienia się w niej podczas zajęć grupowych.
 9. Poznanie sposobów na poprawienie koncentracji i refleksu.
 10. Ciało a budowanie postaci scenicznej – elementy pantonimy.

Charakter lekcji: warsztatowy, ruchowy.

 

III. Teatralna ścieżka dźwiękowa

Muzyka w widowisku teatralnym stanowi rolę równie ważną co gra aktorska, tekst, inscenizacja czy scenografia lub choreografia.

Choć często towarzyszy nam przez cały czas trwania spektaklu, to skupieni na tym co widzimy, nie do końca koncentrujemy się na tym, co słyszymy. Tymczasem każdy dźwięk na scenie, wydany przy pomocy instrumentu, ludzkiego głosu bądź innych przedmiotów, jest impulsem i komunikatem pobudzającym naszą wyobraźnię , myśl i emocje.

Lekcja poświęcona jest muzyce teatralnej – jej znaczeniu dla widowiska, sposobach tworzenia zarówno w studio jak i na żywo, pracy aktora nad muzyką (zwłaszcza nad utworami śpiewanymi). Uczestnicy lekcji są aktywnie włączani do współtworzenia muzyki scenicznej na prostych, wspólnie wykonanych instrumentach. Wraz z prowadzącymi improwizują etiudy,  wydobywają dźwięki, odgłosy i tworzą efekty muzyczne.

 

 1. Dykcja – sprawnie i poprawnie

Mowa jest jednym ze sposobów wyrażania naszych myśli, uczuć oraz środkiem komunikowania się między ludźmi, a jej wyrazistość czyni z języka sprawne narzędzie porozumiewania się i wzbogaca wypowiedź o dodatkowe walory estetyczne. Dlatego powinniśmy dbać o nią szczególnie dążąc do jej czystości, sprawności i perfekcji.

Głównym celem spotkania jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na poprawność językową. Lekcja ma charakter ćwiczeniowy, w pełni aktywizujący uczestników.

W czasie spotkania uczestnicy:

 1. Uświadomią sobie dlaczego powinniśmy mówić wyraźnie i dbać o sprawność naszego aparatu mowy.
 2. Zapoznają się z budową aparatu mowy
 3. Dowiedzą się jak powstaje dźwięk
 4. Uzyskają wiedzę jakie narządy mowy odpowiadają za poprawną artykulację
 5. Poznają w sposób praktyczny proste, podstawowe ćwiczenia odpowiadające za poprawną dykcję i poprawne mówienie.

 

 

 1. Narodziny lalki

    Krótka historia „narodzin lalki” czyli źródła teatru lalek.

   Prezentacja i omówienie budowy i sposobów animacji następujących rodzajów lalek: kukła,        pacynka, jawajka, marionetka.

    Pod kierunkiem aktorów lalkarzy uczestnicy sami próbują trudnej sztuki animacji.

Chcielibyśmy, aby lekcja była zachętą i pomocą w tworzeniu szkolnych amatorskich teatrów lalek.

Temat dostosowany do różnych grup. Grupy 25-45 osób.

 

 

 

 1. Teatr przedmiotu

    Praca na scenie z przedmiotem i rekwizytem teatralnym.  Poznawanie i uwrażliwianie dzieci na motoryczno-fizyczne cechy przedmiotu.   Animacja przedmiotu (ożywianie, nadawanie przedmiotom cech ludzkich).   Konstruowanie krótkich etiud z wykorzystaniem właściwości przedmiotu.

Temat dostosowany do różnych grup.

 

VII. Teatr cieni

Celem lekcji teatralnej jest zapoznanie uczestników z jedną z najstarszych, najprostszych i najbardziej efektownych plastycznie form teatralnych. Zajęcia mają charakter aktywizujący dzieci i młodzież do wspólnego i czynnego działania.

Podczas lekcji uczestnicy:

    Zapoznają się z genezą i historią teatru cieni.

    Dowiedzą się jak stworzyć teatr cieni i jak funkcjonuje ten rodzaj teatru.

    Odkryją zasady konstrukcji lalek cieniowych.

    Poznają zasady obowiązujące w tej formie teatralnej.

    Uświadomią sobie, w jaki sposób można wykorzystać plastykę tego teatru do zabawy, działań teatralnych i zajęć szkolnych.

    Spróbują sami stworzyć proste etiudy – obrazy cieniowe.

 

 1. Duże role na małej scenie, czyli zróbmy teatr

Lekcja teatralna przeznaczona dla dzieci w wieku od 6- ciu lat.

 1. Krótkie wprowadzenie o teatrze

– cechy dobrego recytatora (przykłady wspólnych zabaw i ćwiczeń recytatorskich)

– co to jest interpretacja? (omówienie i próba interpretacji wybranego wiersza)

 1. Teatr szkolny

– elementy widowisk (tekst, scenografia, muzyka, światło, reżyser, aktor)

– zabawa w teatrzyk lalek – cechy teatru lalek- rodzaje lalek itd.

 1. Tworzymy małą inscenizację.

         – budujemy najprostsze lalki (z różnych przedmiotów użytku codziennego np. marionetka z  ręcznika,          pacynka z rękawiczki itd.)

         – budujemy najprostszą scenografię

         – wspólny występ

Celem lekcji jest pobudzenie artystycznej wyobraźni dziecka pokazanie możliwości twórczego spędzenia czasu. Przez zabawę w teatr uczymy jak pracować w zespole, jak radzić sobie ze stresem, z nieśmiałością, jak zaspakajać drzemiącą w każdym dziecku potrzebę publicznej prezentacji i potrzebę sukcesu.

 

 1. Teatralne lekcje jasełkowe

W grudniu zapraszamy na niezwykłe spotkanie z tradycjami bożonarodzeniowymi. Aktorzy naszego Teatru poprowadzą specjalnie przygotowane lekcje teatralne poświęcone tematyce szopek i jasełek. Podczas spotkań dzieci będą miały okazję nie tylko dowiedzieć się o szopkowych korzeniach teatru lalek, ale poznają również piękne historie związane z Bożym Narodzeniem, zaśpiewają wspólnie z artystami kolędę i będą miały szansę odegrać sceny znane z tradycyjnego „chodzenia z szopką”.

Do udziału zapraszamy grupy maksymalnie 30-osobowe.

 

 1. Praca aktora w studio nagrań

Nowa lekcja teatralna przybliży znaczenie słowa w spektaklu teatralnym, ale i w życiu codziennym .

My ludzie porozumiewamy się dzięki wypowiadanym słowom, ale czy zastanawiamy się nad emocjami jakie niosą te słowa?

Lekcja, którą przeprowadzamy w teatralnym studio nagrań zapozna was z między innymi udźwiękowieniem obrazu, sposobami dubbingu, pracą z mikrofonem.

Poznacie tajne aktorskie sposoby na zapamiętywanie tekstu , na znajdywanie i eliminowanie własnych wad wymowy.

Podejmiemy wreszcie próbę nagrania mini słuchowiska, które pozwoli nam pokonać tremę, odkryć własne talenty i kreatywność.

Do udziału zapraszamy grupy maksymalnie 25-osobowe.

 

XII. Kreatywne włóczki w bajkowym świecie

 

Zajęcia grupowe w formie warsztatowej, zabawa teatralna z wykorzystaniem tkanin, włóczek i innych przedmiotów z dzianiny.

Działania mają na celu pobudzenie wyobraźni, kreatywnego myślenia. Warsztaty pozwalają na naukę pracy zespołowej, rozwój wyobraźni i autoprezentacji.

W trakcie warsztatów przeprowadzane będą zabawy z przedmiotami wyżej wymienionymi o charakterze teatralnym i formą inscenizacji fragmentu bajki.

1.Prezentacja fragmentu bajki i krótkie omówienie działań.

 1. Angażowanie grupy w działania parateatralne, teatralne i inscenizacyjne danego fragmentu bajki, oraz kreatywne wykorzystanie materiałów, tworzenie lalek, prostej scenografii ilustrującej wybrany fragment bajki.
 2. Krótka inscenizacja z zaangażowaniem dzieci.

W wyniku działań warsztatowych dzieci nabywają wiedzę dotyczącą pracy zespołowej, rozwoju kreatywnego myślenia, oraz autoprezentacji.

 

XIII. Tajemnice Scenografii

Czym jest scenografia w teatrze i na czym polega praca scenografa

 1. Projekt teatralny- sposoby i zasady projektowania kostiumów, lalek, masek, aranżowanie przestrzeni scenicznej.
 2. Od projektu do wykonania- porównujemy projekt i gotowy produkt tj. Lalkę, kostium, maskę, omawiamy budowę, materiały z których zostały wykonane, możliwości konstrukcyjne
 3. Kostium z epoki- cechy charakterystyczne, jaki wpływ ma kostium na sposób gry aktorskiej
 4. Próba wykreowania postaci scenicznej z prostych tkanin i części garderoby.
 5. Proste zadania aktorskie w wykreowanym kostiumie.

                Cele

 1. Poznanie zasad pracy scenografa
 2. Rozwijamy wrażliwość estetyczną
 3. Poznanie zasad projektowania
 4. Wyrażanie siebie, swoich emocji poprzez strój i wygląd.
 5.  

XIV. Świat Pacynek

Lekcja teatralna „Świat Pacynek” dedykowana jest dzieciom młodszym (przedszkola i klasy I-III) z powodzeniem jednak przeprowadzimy ją dla każdej grupy wiekowej naszych widzów jako rozszerzenie zagadnienia „Teatr Lalkowy”.

Teatr lalkowy to duży „kufer skarbów”, w którym znajdują się rozmaite lalki teatralne. Kiedy włożyć doń rękę najczęściej natkniemy się na PACYNKĘ,  tyle ma rodzajów i odmian.

Na naszej lekcji poznacie, pacynkę klasyczną, tę z komedii dell’Arte, pyskówkę, muppeta, pacynkę estradową i inne…

Pokażemy jak są zbudowane, jak nimi animować (czyli ożywiać).

A jeśli będziecie mieli ochotę na wspólny występ i prezentację Waszych talentów Pacynki czekają.

 

 1. Maska teatralna

Czym jest maska? Skąd pochodzi? Jak pojawiła się w teatrze? Jak doszło do tego, że stała się symbolem teatru w ogóle? Na te i inne pytania odpowiada lekcja poświęcona zagadnieniu maski teatralnej. Opowieść o jej historii, źródłach i wpływach na różne rodzaje teatru staje się pretekstem do refleksji nad tym czym jest współcześnie. Uczestnicy lekcji poznają tajniki techniki gry aktorskiej w masce, a przy pomocy podstawowych ćwiczeń stają się na chwilę „aktorami maskowymi”.

Lekcja opiera się na wprowadzeniu teoretycznym. Od prehistorii, poprzez teatr antyczny, średniowiecze, komedię dell’arte maska towarzyszy człowiekowi i wpływa na otaczający go świat. Poprzez zrozumienie powodów dla których była wykorzystywana w określonym czasie uczestnicy lekcji mogą uważniej się przyjrzeć funkcji jaką spełnia obecnie w teatrze i nie tylko.

Lekcja teatralna „Maska Teatralna” dedykowana jest dzieciom starszym ( klasy IV-VIII oraz szkoły średnie).