„SZKICE Z BECKETTA” Z NAPISAMI, AD I PJM

Drodzy Widzowie! W najbliższy piątek 26 maja o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy na prezentację spektaklu w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER – Opolskie „Lalki” bez barier. Spektakl „Szkice z Becketta!” prezentowany będzie z napisami w języku polskim, audiodeskrypcją oraz tłumaczeniem na język migowy. I będzie to już ostatnia w tym sezonie prezentacja spektaklu z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Trzy miniatury dramatyczne Samuela Becketta, tworzą sekwencję metafor, skłaniających do rozmyślań nad kondycją człowieka. Jak człowiek rzucony w istnienie, tak i lalka rzucona jest na deski sceny. Materia plastyczna teatru lalek i jej ujawniony animator-manipulator, tworzą w spektaklu spójną estetykę, podkreślającą charakterystyczny dla Becketta skrajny pesymizm. Relacje, wytworzone pomiędzy człowiekiem a lalką, zawierają w sobie refleksję na temat zinstytucjonalizowanej manipulacji, której jednostka nie jest w stanie się przeciwstawić i tęsknoty za bliskością kogoś, która może uwalniać od poczucia pustki i odrzucenia.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu proponujemy specjalną cenę na przedstawienie w wysokości 10,00 zł. W przypadku zainteresowanie spektaklem, aby zająć miejsca, z których lepiej widać napisy czy skorzystać ze słuchawek do audiodeskrypcji, należy skontaktować się z Karoliną Bujak, mailowo: biuro@teatrlalki.opole.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 608 433 243.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że w spektaklu mogą uczestniczyć również osoby, które nie potrzebują korzystać z dodatkowych udogodnień, bowiem napisy, AD i PJM nie przeszkadzają w odbiorze spektaklu.


Projekt „Kultura bez barier” – projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Beckett dostępność

fot. Grzegorz Gajos